Millionbeløp på fillesak

HØYRE: Trygve Endresen (H).

Trygve Endresen (H) sterkt kritisk til kommunens håndtering av tvistesak.

– Dette er en fillesak, men en sak bygda har vist stor interesse rundt. Jeg tar det opp fordi jeg har vært på befaring i Smedens Kjerr før byggene ble utbedret, og jeg synes det kommunen påpekte overfor byggmesteren var bagatellmessig, sier Trygve Endresen (H).

Han snakker om den nå oppklarte tvistesaken mellom kommunen og byggmester Kristian Flaa vedrørende de kommunale boligene i Smedens Kjerr, ett steinkast eller to fra kommunehuset. Endresen mener å vite at kommunen har brukt 1,7 millioner kroner på saken, og at byggmesteren brukte 20.000 kroner på å utbedre gulvet som kommunen klagde på utførelsen av.

– Prisen kommunen har betalt er omtrent like mye som vi senka eiendomsskatten med i sommer. Jeg savner at en så stor sak behandles politisk før kommunen går til retten, sier han.

Kostbar affære

I et spørsmål til ordføreren sist kommunestyremøte ber han om å få rede på hvor mye kommunen har brukt, hvem som foreslo å gå til sak, og hvem som tok avgjørelsen om å dra saken for retten.

– Advokater, vitner, befaringer og andre kostnader beløper seg til 850.000 kroner. Tapte leieinntekter er på 760.000 kroner, og vi har brukt 150 interne arbeidstimer, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Han forteller at KS-advokaten ga juridiske råd, og at det var rådmannen som ga den endelige godkjenninga for å før saken for retten. Christiansen mener saken langt fra er bagatellmessig.

– Det er enkelt å være etterpåklok, men med de vurderingene som ble gjort før vi dro saken til retten, er det ikke tvil i min sjel om at avgjørelsen var riktig, sier Christiansen.

Tatt grep

Ordføreren påpeker likevel at det er tatt grep for at lignende ikke skal skje igjen. Det er opprettet en stilling som prosjektleder, som skal følge store byggeprosjekt tett. Dessuten er det nå vedtatt at formannskapet skal ha en rolle i store prosjekter.

Kristiansand tingrett avgjorde saken i desember 2016, to år etter boligene sto ferdige. Saken ble anket til lagmannsretten før kommunen og byggmesteren i sommer inngikk forlik. I tingrettsdommen betegnes ingen av partene som vinnere av dommerfullmektig Hanne Aanstad-Lund, men etter at partene inngikk forlik har kommunen betalt alle byggmesteres saksomkostninger.