Løsning ut måneden

Husholdningsavfallet ditt blir henta som normalt ut måneden.

– Vi venter på en offisiell bekreftelse fra bostyrer. Men slik det ser ut nå vil bostyret stå for drift frem til 28. september, sier daglig leder Johan Jørgen Fossli hos LiBIR.

Det var mandag Renonorden, som har kontrakt med LiBIR om å hente avfall i Birkenes og Lillesand, ble slått konkurs. Tirsdag ble likevel rutene kjørt opp, og nå sørger bostyret for å drive bedriften videre midlertidig.

– Det innebærer at vi får litt tid til å legge siste hånd på backup-planene, sier Fossli.

Ikke overraskende

Konkursen i Renonorden kom ikke som noen stor overraskelse for LiBIR.

– Nei, dette har ligget litt i kortene, men vi trodde de skulle holde det gående lengre. I slutten av juli var det en overhengende fare for konkurs, men når de kom over den kneike trodde vi det skulle gå litt tid, sier han.

Av samme grunn har LiBIR lagt langsiktige planer for hva som skal skje dersom en konkurs ble faktum.

– For oss er dette en krise fordi det berører mange mennesker, samtidig mener vi at vi har gjort det vi kan, sier Fossli.

Legger til rette for drift

I en pressmelding fra Kvale advokatfirma kommer det fram at konkursen i morselskapet Renonorden ASA ikke vil påvirke drifta i de øvrige nordiske landene. En advokat ved Kvale er oppnevnt som bostyrer for det norske Renonorden AS.

– Boet vil søke å tilrettelegge for at virksomheten i det norske datterselskapet Renonorden AS kan fortsettes i en overgangsperiode til og med den 28. september 2017, mens det arbeides for en overdragelse av kundekonktrakter og kjøretøyer. De enkelte kundene vil kontaktes direkte av boet vedrørende de nærmere vilkår for fortsatt drift i en slik overgangsperiode, skriver advokatfirmaet.