Setter opp byttebu

BYTTEBU: Har du noe fullt brukbart du ønsker å kvitte deg med? Da kan byttebua være et alternativ.

Nå kan du kjøre helt brukbare ting til miljøstasjonen på Knudremyr.

– Fra tid til annen får vi spørsmål om vi kan sette til side brukbare ting, med et håp om at andre kan nyttiggjøre seg det. Vår miljøstasjon er i utgangspunktet ikke veldig bortskjemt med god plass. Men vi har nå fått i stand en container hvor man kan sette fra seg ting som man tror andre kan ha bruk for, sier daglig leder Johan Jørgen Fossli hos Libir i en pressemelding.

Byttebua som nå er åpnet på Knudremyr, et stykke inn i Lillesand, er i realiteten en liten konteiner med hyller. Den etableres som et prøveprosjekt.

Ingen konkurrent

– I vårt distrikt er vi veldig heldig stilt med mange aktører som driver med gjenbruk. Vi ønsker på ingen måte å gå disse aktørene i næringen, og vil oppfordre våre kunder til å fortsatt bruke dem, sier Fossli og legger til:

– Vi håper dette tiltaket kan vise seg å være et bidrag til å redusere restavfallsmengdene, og at noens avfall kan være andres gull.

Libir har etablert noen enkle kjøreregler for byttebua, både for givere og mottakere.

Givere:

  • Man kan gratis sette fra seg det man mener andre kan ha bruk for.
  • Det som settes i bua bør være rimelig rent og i orden.
  • Man kan ikke sette fra seg store møbler, madrasser, klær eller farlig avfall.
  • Ta hensyn til andre besøkende når du leverer noe. Det blir best for alle når trafikkavviklingen går greit.
  • LiBiRs ansatte vil fortløpende vurdere hva som skal stå i byttebua.

Mottakere:

  • Man kan gratis ta ut det man ønsker fra byttebua.
  • Det er kun det som står i bua som kan tas ut av anlegget.
  • Ta hensyn til andre besøkende når du henter noe. Det blir best for alle når trafikkavviklingen går greit.
  • LiBiR har ingen ansvar for kvalitet, funksjon, sikkerhet, bruk og eventuelt videresalg av varer som tas ut.