Fra politi til kommune

NY: Gretha Aune Tanem starta mandag forrige uke i jobben som SLT-koordinator i kommunen. FOTO: BIRKENES KOMMUNE

Etter ti år i politiet blir 35-åringen kommunens nye SLT-koordinator.

– Det er jo et engasjerende fagfelt, så jeg tror det blir både givende og utfordrende. Det er jo primært en kriminalitetsforebyggende stilling retta mot barn og unge, sier Gretha Aune Tanem.

Hun blir kommunens nye SLT-koordinator etter at Astrid Færden Gaare har forlatt skuta. 35-åringen som nå overtar tittelen kommer opprinnelig fra Lillesand, men er bosatt på Natveitåsen sammen med mann og barn.

Hun har jobbet fire år som etterforsker ved Sentrum politistasjon i Oslo, deretter seks år som kriminaltekniker i Kripos. Det siste halvåret har hun jobbet ved våpenkontoret i Agder Politidistrikt i Kristiansand.

Nå skal hun altså samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), en jobb hun tok fatt på allerede mandag i forrige uke.

– Jeg skal være bindeledd mellom politiet og kommunale instanser og frivillige tiltak i kommunen, og en pådriver for at det skal bli best mulig for barn og unge, ikke bare for individet, men også i et samfunnsperspektiv, sier hun til kommunens nettsider.

Som mor har hun ifølge kommunen en ekstra motivasjon til å gyve løs på jobben.

– Jeg har to gutter selv, som skal vokse opp i dette miljøet, og jeg ønsker jo at barn og unge skal ha det best mulig. At de skal vokse opp i et godt og trygt miljø, og at de skal ha gode forbilder i gode og trygge voksne, sier Tanem.