Eldre utsettes for vold

NY KOORDINATOR: Kommunen søker SLT-koordinator Astrid Færden-Gaares etterfølger. Her sammen med Lillesand-lensmann Kjetil Nygård.

Økt fokus på vold i nære relasjoner.

– Vi ser at vi har fått flere meldinger om vold i nære relasjoner etter en kampanje og noen brosjyrer ble delt ut. Det er ikke nødvendigvis fordi det skjer med, men fordi man blir klar over hva man kan gjøre med problemet, sier SLT-koordinator Astrid Færden Gaare.

Det er under et møte med fellesrådet for eldre og funksjonshemmede hun løfter problemstillinga med vold i nære relasjoner fram.

– Det er nedsatt en arbeidsgruppe, og vi har fått en pris fra Justisdepartementet for arbeidet vi gjør. Vi kan ikke bare ha fokus på unge, for også eldre og funksjonshemmede utsettes for vold, sier hun.

Ukjent utbredelse

Lensmann Kjetil Nygård deltar også, og forteller at politiet ikke vet hvor utbredt vold mot eldre er. Han ser for seg at eldre kan bli utsatt for vold fra medlemmer av familien, ektefelle, helsearbeidere og andre som har kontakt med eldre.

– Vi må sette fokus på hvordan man håndterer slik vold, og med denne veilederen som nå er utarbeidet får man en større trygghet om hvem man kan si fra til, og hvordan slike henvendelser blir behandlet, sier lensmannen.

Han ønsker å bygge ned terskelen for når folk tar kontakt med politiet. Dersom noen er i tvil om de skal ta kontakt med politiet med en mistanke om vold i nære relasjoner, påpeker han at det ikke er slik at du må sitte med fasiten før du tar kontakt.

– Når det gjelder vold mot seg selv, er det ofte forbundet med skam og ubehag, og noe man ønsker å holde innenfor husets fire vegger. Men uansett alder er det ingen som skal akseptere at det utøves vold mot en, sier Nygård.

Skjer i Birkenes

Lensmannen mener eldre mennesker i alt for liten grad tar kontakt med politiet dersom de opplever truende eller lurende oppførsel. Også dette på grunn av en skamfølelse.

– Det som skjer da, er at det går lang tid før noen melder fra, og det gjør politiets arbeid vanskeligere, sier Nygård, og legger til:

– Vi må ta høyde for at slike ting skjer i Birkenes også, selv om vi ikke liker å tenke på det.

Kommunens SLT-koordinator forteller at nasjonale undersøkelser viser at økonomisk og seksuell vold er den volden som hyppigst forekommer blant eldre. Rådet fra de to er å melde fra dersom man mistenker noe, også dersom fornærmede ikke vil gjøre det selv.

– Selv hvis den fornærmede ikke ønsker det, kan politiet gå videre med en sak. Med den nye straffeloven er det politiets ansvar å begjære straff. Vi har egne patruljer som kjører på hjemmebesøk dersom fornærmede ikke ønsker å prate, sier han.