Klar til å ta imot bekymringer

BRUKERRÅDET: Fra venstre sekretær Anne Kathrine Rislaa, Brit Kalnæs, Trude Murberg, Snefrid Herefoss, May Kristin Ødegård, og Karl Johan Tveiten.

Nytt brukerråd ønsker tilbakemeldinger på hvordan kommunen utfører helsetjenestene.

– Brukerrådet for helsetjenester har en åpen dør for alle som har noe på hjertet, sier Karl Johan Tveiten til Birkenesavisa.

Som en av to representanter fra fellesrådet for eldre og funksjonshemmede, sitter han i det nye brukerrådet. Rådet skal ta imot henvendelser om ting brukerne av kommunale helsetjenester er opptatt av, og ikke fornøyd med.

– Et spørsmål som vi allerede har drøftet er manglende identifikasjonsbevis hos de som er rundt i hjemmetjenesten. Et annet spørsmål vi har drøftet er pleier som er svake i norsk språk, og hvordan dette kan skape utfordringer for eldre, sier Tveiten.

Denne type spørsmål lar seg lett avfeie, mener han, men påpeker at brukerrådet vil gå inn i sakene og se om det er noe som kan gjøres for å dempe utfordringene.

– Brukerrådet skal ikke ta opp enkeltsaker, for det er ikke vårt mandat. Brukere som har noe på hjertet kan ta direkte kontakt med oss som sitter i rådet, sier han.

Foruten Tveiten er rådsmedlemmene Snefrid Herefoss som representant for fellesrådet, enhetsleder for sykehjemmet May Kristin Ødegård, enhetsleder for hjemmetjenesten Trude Murberg og hovedtillitsvalgt Brit Kalnæs. Sekretær for brukerrådet er Anne Kathrine Rislaa.

– Når vi får en henvendelse skal vi ikke gjøre noe med den på egenhånd, men drøfte det i brukerrådet. Brukerne skal så få en tilbakemelding, sier Tveiten.

Brukerrådet skal ha minst to møter i året, men nå i oppstartsfasen blir det sannsynligvis flere.

– Vi vet ikke sikkert om det er behov for brukerrådet, men vi hører i andre sammenhenger at brukerne ikke alltid er fornøyde. Mange andre kommuner har slike råd med hell, sier han.

Omfanget for brukerrådet er foreløpig begrenset til kommunens helsetjenester, men rådsmedlemmene ser ikke bort fra at lignende råd kan opprettes for andre tjenester.

– Dersom dette blir vellykket, kan prinsippet overføres til andre områder, sier Murberg.

Tveiten understreker at rådet ikke skal erstatte brukerundersøkelser, og han håper terskelen for å ta kontakt med rådet blir lav.

– Det kan være man er usikker på om det er noe vits å klage på ulike forhold, men til brukerrådet trenger man ikke være bekymret for å gå. Dersom vi kan hjelpe til, er det bare flott, sier han.