Birkenes har rundet 5000 innbyggere

VELKOMMEN: Førsteklassingene ønsker Birkenesinnbygger nummer 5.000 velkommen til Birkenes kommune i år og til Birkeland skole om seks år. Da går disse barna i syvende klasse og vil sikkert passe på at alt går vel. De syv barna som holder opp 5000-tallet er fra venstre Kaia (1D), Mohammed (1D), Rakel (1C), Lotte (1B), Ahmed (1A), Jørgen (1A) og Josefine (1A). Rektor Martin Trengereid holder kommunevåpenet mens lærerstaben for alle førsteklassene danner en trygg bakgrunn. (Foto: Birkenes kommune)

VELKOMMEN: Førsteklassingene ønsker Birkenesinnbygger nummer 5.000 velkommen til Birkenes kommune i år og til Birkeland skole om seks år. Da går disse barna i syvende klasse og vil sikkert passe på at alt går vel. De syv barna som holder opp 5000-tallet er fra venstre Kaia (1D), Mohammed (1D), Rakel (1C), Lotte (1B), Ahmed (1A), Jørgen (1A) og Josefine (1A).  Rektor Martin Trengereid holder kommunevåpenet mens lærerstaben for alle førsteklassene danner en trygg bakgrunn. (Foto: Birkenes kommune)

VELKOMMEN: Førsteklassingene ønsker Birkenesinnbygger nummer 5.000 velkommen til Birkenes kommune i år og til Birkeland skole om seks år. Da går disse barna i syvende klasse og vil sikkert passe på at alt går vel. De syv barna som holder opp 5000-tallet er fra venstre Kaia (1D), Mohammed (1D), Rakel (1C), Lotte (1B), Ahmed (1A), Jørgen (1A) og Josefine (1A). Rektor Martin Trengereid holder kommunevåpenet mens lærerstaben for alle førsteklassene danner en trygg bakgrunn. (Foto: Birkenes kommune)

SAMFUNN. Men hvem nummer 5000 er, er fortsatt en hemmelighet. Navnet blir avslørt på 17. maifesten i Birkeneshallen.
I nært samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB) er det nå bekreftet at i perioden 1. januar til 1. april 2014 rundet Birkenes kommune 5000 innbyggere.

– Vi vet til og med navn og fødselsdato på Birkenesinnbygger nummer 5000, men holder kortene tett inn til brystet frem til folkefesten i Birkeneshallen på kvelden 17. mai, heter det i en pressemelding fra Birkenes kommune.
Da blir det mulighet for alle til å hilse på lille nurket og noen stolte foreldre. Birkenes kommune avslører at det nok vanker et innbyggerbevis fra ordfører Arild Windsland, og kanskje noen i vårt allsidige næringsliv ønsker å slutte seg til gratulantene.

En kommune i vekst

Birkenes kommune har de siste årene hatt en økning i folketallet på rundt 1,5 % – noe som har bragt Birkenes til utviklingstoppen på Sørlandet. Veksten ligger også langt over landsgjennomsnittet. Nærheten til storbyen Kristiansand, til fly, tog og havn og ny E18 motorvei gjør at Birkenes kommune med kommunesentrene Birkeland, Engesland og Herefoss fremstår som svært attraktive for stadig flere. I kommunen finnes rimelige byggeklare tomter for bolig og næringsliv, og et kulturliv som er viden kjent langt utover landsdelens grenser på grunn av et stort innslag av frivillighet og dugnadsånd.

En mellomstor kommune

Og nå er altså Birkenesinnbygger nr. 5000 kommet. Om det går opp eller ned frem til neste offisielle telling som offentliggjøres medio mai, ja det vet vi ikke, men meldingen fra SSB er klinkende klar: De uoffisielle tallene hos SSB sier at det på en helt bestemt dato i 2014 bodde 5.000 – akkurat fem tusen – personer i Birkenes! Og for alle nye innbyggere, så vel som for de «gamle», gjelder kommunens motto: Trygghet og trivsel.