Boligmarkedet

Ingen dramatikk

Når SANA Birkeland innstiller driften i mai, vil det antakeligvis ikke ha innvirkning på boligmarkedet på Birkeland.