Omtales som selveste indrefileten

Politikerne uenige om det er lurt å kjøpe motelltomta på Strøget.

– Jeg mener vi må holde fingrene av fatet, og så får frikirka selv finne ut hva de vil med bygget, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Hotellet på Birkeland stengte i sommer dørene, og siden den gang har huseier Birkeland Frikirke henvendt seg til kommunen med tanke på videre utvikling og bruk av eiendommen.

– Spørsmålet vi bør stille oss er om vi ønsker en hånd på rattet når det kommer til utvikling av sentrum. Det ligger noen økonomiske konsekvenser hvis vi innvolverer oss, uten at jeg vet hvor store de er, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Gledelig offensiv

Saken ble diskutert på et ekstraordinært formannskapsmøte mandag kveld. Her blir det klart at meningene om framtida til motelltomta er delte blant politikerne, men det ble enighet om å gå videre med samtalene.

– Det gleder meg at vi er såpass offensive at vi kan forhandle før det er for seint. Etter to år i politikken begynner det endelig å bli gøy, og ikke bare snakk om kutt. Vi bør holde dialogen varm til vi vet hva vi kan realisere, sier Linda Hye (Ap).

Har ikke råd

Odd Gunnar Tveit (Frp), Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Anders Topland (Sp) utgjør en noe mer skeptisk trio. Tveit sier at det ikke er kommunens oppgave å overta motelltomta, og påpeker at kommunen heller ikke har råd til å eie ei karslig tomt midt i sentrum. Bjorvatn etterlyser en konkret vurdering av om kommunen har behov for bygningsmassen, og begge frykter eiendomsskatten kan øke om kommunen går inn på eiersida.

– Jeg deler disse tankene, men er samtidig veldig tilhenger av en offensiv, positiv eiendomsutvikling. Det er to side av denne saken. Skal vi eie bygget, eller bare hjelpe til at det blir fylt med innhold, sier Topland under møtet.

Løfte sentrum

Gunnar Høygilt (H) mener kommunen bare må avbryte samtalene om man ikke ønsker å være en aktiv sentrumsutvikler. Han omtaler eiendommen som indrefileten i bygda, og tviler på at det er noe særlig risiko knytte til å gå inn på eiersida. Partifelle Nils Olav Eikenes konkluderer.

– Kommunen bør være en aktiv deltaker i sentrumet vårt, ellers tror jeg det blir ganske dødt. Samtidig trenger ikke alt i dette bygget være kommunalt. Da K5 fortsatt var aktuelt lot folk seg begeistre av et flerbrukshus. Glem det, men nå kan vi løfte sentrum, sier Eikenes.