Hjerterå behandling

Odd Gunnar Tveit (Frp) mener i dette leserbrevet at kommunens behandling av Einar Topland er hjerterå.

LESERBREV: Jeg leste stykket og den gode lederen i Birkenesavisa om Einar Topland som ikke kan få parkeringstillatelse. Vi i Fremskrittspartiet syns det er ett hån mot Topland at han ikke kan få parkeringstillatelse.

Jeg kan ikke referere til ett lukket møte, men kan opplyse om at jeg har stemt for alle parkeringstillatelse som er anket inn til klagenemnda. I Einars tilfelle har jeg undersøkt med kommunelegen om han kan få parkeringstillatelse, men det var ingen mulighet for at han vil omgjøre vedtaket.

En person som har hatt tillatelsen får normalt ikke mindre behov for parkering med årene. Normalt blir behovet større.  Det virker som at det er umulig å få parkeringstillatelse i Birkenes. Hvis ikke Topland kan få parkeringstillatelse så kan jeg ikke tro at noen i Birkenes kan få.

Jeg syns det er trist når Einar eller andre som har hatt parkeringstillatelse i mange år blir nektet å fornye tillatelsen. Klagenemda er oppretta for å rette opp feil som Administrasjonen har gjort. Begrunnelsen for å si nei til parkeringen er at den blir benyttet så lite. Det er heilt vill begrunnelse, for det burde bare være en fordel at den blir brukt lite. Jeg tenker at jeg kan komme i samme situasjon en gang, da håper jeg at noen stiller opp for meg å gjør hverdagen lettere.

Eneste mulighet for Einar er å kjøpe en Tesla, for de kan vel parkere gratis alle veier. Klagenemda er de samme personene som er i Formannskapet. Så vis medlemmene i Formannskapet ønsker å ta opp saken med Einar så er jeg mer enn villig til å ta en omkamp.

Folk flest burde ikke bli behandlet så hjerterått som Einar har blitt.

 

Odd Gunnar Tveit

Gruppeleder, Fremskrittspartiet

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!