Gode eksempler

Elevene i klasse 7B på Birkeland skole har denne høsten utmerka seg.

Gjennom september har de i stor grad benytta seg av egne bein eller buss for å komme seg til skolen. Det lønner seg. Klasse 7B er nemlig den klassen som har gjort det best i Birkenes i den landsomfattende kampanjen Beintøft.

For to år siden var det tredje- og fjerdeklasse på Engesland skole som gikk til topps, og de gikk til topps blant alle klassene i Knutepunkt-kommunene. Begge deler er godt gjort, ikke minst fordi elevene blir seg selv bevisst på hva små endringer i hverdagen kan gjøre for det store bildet.

Ifølge tall fra Beintøft har alle landets elever som deltok i kampanjen tilbakelagt en strekning til fots som tilsvarer to turer til månen. Med det har noen av våre yngste borgere spart jordkloden for 97.645 kilo Co2, dersom man legger til grunn at elvene i normalt fall ville blitt kjørt til skolen.

Tallet er imponerende, men er så stort at det er vanskelig å få tak på. Likeledes er tallet 53,4 millioner tonn. Det tallet forteller hvor mye Co2 Norge slipper ut på et år. Av 53,4 millioner tonn knytter 9,9 millioner tonn seg til veitrafikk, ifølge Statistisk sentralbyrå. Målt per innbygger slapp Norge i 2013 ut 11,74 tonn Co2 skal vi tro tall fra Verdensbanken.

Elevenes besparelse er altså omtrent like mye som det åtte helt gjennomsnittlige nordmenn slipper ut i løpet av årets 12 måneder. Og den besparelsen er gjort på en måned. Tenk da hva resultatet kunne blitt om enda flere gjorde slike grundige vurderinger i hverdagen.

Beintøfts lokale ambassadør påpeker at færre biler rundt skolene gir mange gevinster. Mindre klimagassutslipp er et av dem, mens tryggere skolevei for andre elever er en annen. Den gevinsten alene bør veie tungt for småbarnsforeldre som hver dag sender sine unge håpefulle til veksthuset for å lære.

Når en dansk undersøkelse i tillegg viser at elevenes friske luft om morgenen, gir økt konsentrasjon opptil fire timer seinere, oppleves Beintøft-kampanjen som et svært gunstig prosjekt. Vi ønske å gratulere årets beste Birkenes-klasse, og samtidig oppfordre ennå flere klasser til å delta neste år. Det må gjerne til om ambisjonene til ordføreren skal oppfylles.