Veldig mye hastverk

På leting: Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes, og oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen mener det haster med å finne tomt til ny kommunal barnehage.

Hastverk er som regel lastverk, og når man har hastverk blir i tillegg de fleste gode råd dyre.

BIRKENESAVISA MENER: Birkenes kommune har dessverre rotet seg inn i et slikt hastverk, og nå gjelder det å ha tunga rett i munnen.

Forslaget om å plassere en ny, kommunale barnehage i Smedens Kjerr er isolert sett veldig bra. Tomta det pekes på er sentral, og romslig. Det er enkelt å se for seg at et veksthus for deler av bygdas yngste kan realiseres på stedet.

Det er kort vei til skog og mark, og rett over veien ligger bygdas oase for idrett og fysisk fostring. Den sentrumsnære beliggenheten som kommunalsjefene ønsker seg er riktig, og viktig for å legge til rette for redusert biltrafikk. Innbyggere som bor i sentrum bør også fortsatt tilbys en barnehage i nærmiljøet.

Den store bøygen er selvsagt dagens bruk av området. Man kan ikke stikke under stol at folk i dag faktisk har hjemmene sine på den planlagte barnehagetomta. I de kommunale boligene bor mange forskjellige mennesker, med mange forskjellige utfordringer.

Det er naturlig å være skeptisk til om det lar seg gjøre å flytte disse hjemmene så fort som kommunalsjefene ønsker. Dagens kommunale barnehage lever på overtid, og det haster med å bygge en ny. Ideelt sett skulle tomta allerede vært planert, barnehagen tegnet, og byggmesteren klar til å slå inn første spiker.

Slik er det ikke. Setter du deg ned på Strøget med en tomflaske og snurrer denne, er sjansen stor for at flasketuten til slutt peker på en nabokommune som har vært gjennom en kontroversiell lokaliseringsdebatt. Erfaring viser at det ikke er lett å finne tomt til plassering av boliger for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Det er egentlig litt synd, men som lokaliseringsdebatter flest i dette landet, skapes det ofte unødvendig mye støy. En slik lokaliseringsdebatt bør derfor ikke gjennomføres i hastverk, for det kan skape unødvendige konflikter.

I denne saken risikerer kommunen et regnestykke hvor man plusser sammen to hastverk, og får veldig mye hastverk. Det første hastverket gjelder barnehagen, og det andre hastverket gjelder lokalisering av nye hjem til menneskene som bor i Smedens Kjerr. Det er urimelig at sistnevnte gruppe skal lide under hastverksarbeid, fordi en annen gruppe trenger plassen de i dag disponerer.

Derfor er gode råd dyre når politikerne nå skal ta stilling til barnehagetomta. En midlertidig barnehageløsning kunne ha løst situasjonen, og gitt beslutningstakerne tid, men kommunen har dårlige erfaringer med såkalte midlertidige løsninger. Det gule bygget på den planlagte barnehagetomta er et stille vitne om det.