Ønsker ikke at «homoer» skal få fordeler

VOTERING: Etter en tenkepause valgte FrPs Odd Gunnar Tveit (nærmest kamera, i hvit skjorte) å stemme med flertallet for Vest-Agders forslag etter først å ha varslet at han ville gå mot hele planen. Med seg hadde han varaordfører Arild Espegren (t.v.), partifelle Sigmund Aune (t.h.) og hele Høyre-benken minus ordfører Arild Windsland, som gikk inn for Aust-Agders forslag sammen med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet.

POLITIKK. Fremskrittspartiets Odd Gunnar Tveit snakket rett fra levra da kommunestyret behandlet høringsutkastet til Regional plan for likestilling, integrering og mangfold (LIM).

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner ønsker å utarbeide en felles helhetlig likestillingsplan og har sendt ut høringsforslag til kommunene. De to fylkeskommunene er uenige om ordlyden på enkelte punkter. Derfor hadde kommunestyret to forslag til vurdering.

– Dette er ikke en fryktelig viktig sak. Planen blir sannsynligvis bare lagt i en skuff. Men jeg må si jeg er lei av alt pratet om likestilling og mangfold. Vi har likestilling i Norge. Dette er ikke snakk om likestilling, men at noen skal få flere fordeler. Er det riktig at homoer skal få flere fordeler, at våre nye landsmenn skal få flere fordeler? Det er jeg helt imot, sa Tveit. Han var også lei av all kritikken mot sørlendingene fordi mange kvinner velger å være hjemme med barna, og varslet at han ville gå mot hele planen. Det fikk Frank Hansen til å ta til motmæle.

– Vi lever tross alt i 2014. At marginale grupper skal ha rettigheter burde være en selvfølge. Jeg blir overraska over hva Odd Gunnar Tveit klarer å ese ut av seg hver gang det er snakk om sånne ting. Jeg synes det er utrolig lavpanna, sa Ap-representanten.

KrFs Tormod Amundsen sa seg imidlertid delvis enig med Tveit.

– Jeg synes det går for langt motsatte veien når det navngis enkelte grupper, så jeg vil ikke stemme for forslaget, sa Amundsen og fremmet forslag om at Birkenes skulle slutte seg til forslaget fra Vest-Agder fylkeskommune, hvor punktene som hensyntar LHBT-befolkningen (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) spesielt er omformulert. SVs Iren Sommerset var helt uenig.

– Jeg synes at det her er gjort et bra stykke arbeid her. Det er faktisk sånn at det er grupper som blir diskriminert, og derfor har vi behov for en sånn plan. Jeg synes det er viktig at vi slutter oss til det Aust-Agder har formulert. Jeg synes de har fått med en del viktige ting, sa Sommerset.
Rådmann Gro Anita Trøan påpekte at det er tverrpolitisk enighet om tidlig innsats og at kommunene har høy andel av psykiske lidelser.

– Vi ønsker å være et inkluderende samfunn, at det skal være lov å være seg sjøl, om en har den eller den legningen. Det er det som ligger bak vår innstilling, presiserte hun. KrFs Vemund Ruud mente likevel det måtte være lov å fjerne formuleringer man ikke syntes var dekkende for sitt syn, uten at man dermed tråkket på noen.

Etter en kort pause ble det votert over forslagene fra Aust og Vest. Der sikret FrP, KrF og Høyre, minus ordfører Arild Windsland, flertall for Vest-Agders forslag, mens mindretallet bestående av Ap, SV, Sp og ordføreren stemte for Aust-Agders forslag.