Flere ungdom røyker

Ungdata-undersøkelsen viser at flere røyker, men det er ikke overraskende for kommunen.

To ganger tidligere har undersøkelsen vært gjennomført i Birkenes. Ungdom svarer på spørsmål om deres liv og situasjon. 92 prosent av ungdomsskoleelevene som har mulighet til det, har svart på undersøkelsen.

– Det er litt interessant at bare 50 prosent oppgir at foreldene vet hvem de har kontakt med på nettet. Ellers er foreldrene godt opplyst om hva de gjør på fritida, sier folkehelsekoordinator Sindre Hia i Birkenes kommune.

15 prosent sier det ikke har eller opplever at de har gode venner. 10 prosent sier at de ikke ville snakket med noen om problemer. Syv prosent sier at de ofte gruer seg til å gå på skolen.

– Kommunen ligger over landsgjennomsnittet på at ungdom tror de vil ta fagbrev, mens vi ligger tilsvarende under på spørsmålet om elevene tror de vil ta høyere utdanning, sier Hia.

66 prosent av de spurte kan tenke seg å bo i Birkenes når de blir store. 28 prosent sier nei, mens resten er usikre. Blant de usikre er det flest gutter. 83 prosent forteller at de aldri har røykt. Åtte prosent sier at de røyer ukentlig.

– Dette er en økning siden undersøkelsen i 2013, men dette har vi visst om. Disse tre klassetrinnene har hatt en høyere andel røykere, sier Hia.

26 elever oppgir at de har vært beruset den siste måneden. 23 prosent sier at de ville klart å skaffe hasj eller marihuana innen to til tre dager.