Ukas leder: En god start

Så lenge BirkenesAvisa har eksistert og fulgt livet i lokalpolitikken har nye næringstomter stått høyt på ønskelista til så vel politikere som kommuneadministrasjon. Likevel har det tatt tid å få et nytt næringsområde på plass. I mellomtiden har bedrifter som CG Glass og Bendiks Transport forsvunnet ut over kommunegrensene.

Redaktør Bjørn Vidar LieI 2007 begynte det imidlertid å skje noe. Da ble et større område ved Jordbruna, cirka tre kilometer fra Birkeland sentrum på veien mot Lillesand, regulert til næring. Forhandlingene med grunneierne om overtakelse av området tok tid og var ikke uten utfordringer. Men i januar 2011 kunne omsider stolte kommunetopper annonsere at kommunen hadde sikret seg 246 mål for 12 millioner kroner pluss avgifter.

Nå er de første dekarene i Tveide næringspark grovplanert og klare for salg. Profesjonelle krefter er leid inn til prosjekteringsjobben, et eiendomsmeklerforetak med næringseiendommer som spesialfelt er hentet inn for å stå for salget, mens et kommunikasjonsbyrå har stått for utarbeidelsen av områdets egen profil, med navn og logo. Dette koster selvsagt penger, men det viser at kommunen ikke har tenkt å gjøre noe halvveis når den først skal markedsføre seg som en attraktiv kommune for nye næringsetableringer.

Litt derfor, men uansett, var det gledelig å se den store interessen for næringstomtene da salgsstart og offisiell åpning ble markert på Birkeland Hotell og ute i selve næringsparken mandag ettermiddag. Ekstra hyggelig var det å se mange lokale fjes blant interessentene. At over halvparten av det første delfeltet ble solgt allerede første dagen, lover godt for fortsettelsen samtidig som det er en fjær i hatten til de som har jobbet fram prosjektet.

Med nærheten til Kjevik og nye E18, med kort vei til både Kristiansand og Arendal, burde området være interessant for flere enn lokale næringsdrivende. Klarer kommunen å utvikle området til den grønne oasen av et næringsområde som prospektet framstiller det som, burde mulighetene til å oppfylle undertittelen ”Felles vekst og utvikling” absolutt være tilstede.

Med sine 80-100 næringstomter – ferdig utbygd – er Tveide Næringspark viktig i seg selv. Samtidig er den et symbol på kommunens nye satsing på tilrettelegging for næringsvirksomhet. Onde tunger vil innvende at satsingen kommer ti år for seint. Vi velger imidlertid å glede oss over den gode starten og det som ser ut til å være en ny giv i den kommunale næringspolitikken. Fortsetter det som det begynte mandag ettermiddag, kan det se lyst ut for både nye arbeidsplasser og kommunale skatteinntekter de kommende åra.