Får omkamp om kryss

Frykt for saksbehandlingsfeil blant politikerne gjør at reguleringsplan tas opp på nytt.

– Det råder usikkerhet om saken, og det synes jeg skal komme innbyggerne til gode. Vi bør være villige til å ta en runde til, og så kan jeg heller leve med at resultatet blir det samme også etter denne runda, sier Linda Hye (Ap).

Et flertall i kommunestyret frykter det kan være begått saksbehandlingsfeil i kommunens behandling av en detaljregulering på Hauane. Administrasjonen avviser dette, men politikerne lar seg ikke overbevise. Dermed kommer saken opp på nytt, flere måneder etter at endelig vedtak ble fattet av kommunestyret i februar.

– Vi skal ikke bestride naboene påstand om at de ikke har fått informasjon om reguleringsarbeidet, men vi kan ikke se at det har blitt begått en saksbehandlingsfeil, sier teknisk sjef Halvor Nes.

Han påpeker at det er utbyggers ansvar å sende nabovarsel, og ettersom dette ikke er gjort rekommandert har kommunen lite muligheter til å undersøke om naboene har rett. De hevder nemlig at de aldri har fått tilstrekkelig informasjon om reguleringsarbeidet. Blant annet reagerer de på at de i framtida må bruke Tveideveien som adkomstvei, ikke Birkelandsveien.

– Slik jeg har forstått det har naboene blitt henvist til aviser, postlister og kommunens nettsider. Det synes jeg er problematisk. Vi snakker om folk som har kjørt samme vei siden tidlig 80-tallet, og som ikke har oppfattet at dette nå skal endres, sier Nils Olav Eikenes (H).

Klagene til naboene blir dermed hørt, og saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling, før politikerne igjen får den på sitt bord.