Hvorfor sammenslåing?

Arbeiderpartiet prøvde på det på 90-tallet, men fikk ikke samarbeidspartiene med seg.

LESERBREV: Nå har regjeringen startet opp igjen toget som skal modernisere og effektivisere kommune-Norge. Målet er bedre tjenester, mer effektiv drift og bedre anvendelse av skattekronene. Dette kommer hver og en av oss til gode. Kommunereformen er en realitet.

Slik det ser ut nå så blir det folkeavstemming om sammenslåing i løpet av året, men hvilke alternativer har vi egentlig? Etter min mening handler det om 3 alternativer som kan minne om en togreise:

1. Ikke slå sammen.

Det er en velkjent sak at kommunens økonomi er problematisk. Har de folkevalgte og administrasjonen den nødvendige styringen og handlekraften for å få økonomien i orden? Dette er nok mer en ønskedrøm med tanke på at kommunereformens mål er robuste kommuner. Å gå for dette alternativet vil være svært uheldig for innbyggerne og det er som å bli stående igjen på perrongen og se toget forsvinne i det fjerne!

2. Slå seg sammen med Lillesand

Den nye kommunen blir altfor liten. Etterhvert som kommunereformen blir gjennomført vil Lillesand/Birkenes bli innlemmet i en større kommune. De største partiene på Stortinget ønsker det slik. Dette blir svært uheldig for oss. Vi kan ikke regne med å få noen påvirkning på egen framtid, og må vi ta det vi får. Vi parkeres på et sidespor.

3. Danne ny storkommune rundt Kristiansand (K5)

Birkenes har hatt nytte av samarbeidet med kommunene i Knutepunkt Sør og det er derfor naturlig å gå inn for et enda tettere samarbeid. Her kan vi være med på å forme vår framtid. Dette er det eneste alternativet som er fremtidsrettet – vi er i lokomotivet med handa på rattet.

Som innfødt Birkenesing og lokalpatriot mener jeg at dette alternativet sikrer oss bedre tjenester, mer profesjonalitet og bedre fagmiljøer i administrasjonen. I tillegg til mer effektiv bruk av våre skattepenger, vil trolig det politiske miljøet totalt sett få et løft.

Med ønske om en målrettet «togreise».

 

Sigmund Ås

Tveide

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!