Brujazz ved elva

JAZZ: Sandra Point Trad. Jazz Band i fine omgivelser.

Verdens første brujazz ved Slettene bru samlet et 60-talls publikummere søndag.

Det er typisk norsk å være mange forskjellige ting. I denne sammenheng er det nok slik at det er typisk norsk å sitte stille. Det var riktignok noen av de femti frammøtte som klappet takten, men de var i et betydelig mindretall etter hvert som Sandra Point Trad jazzband lot tonene klinge.

Det er venneforeningen for Slettene bru med Kristian Hagestad som formann som står for arrangementet. For foreningen er inntektene fra slike arrangement kjærkommen.

Kostbar affære

– Er det meningen at dette skal bli et årvisst arrangement?

– Det blir neppe noe hvert år, men et eller annet vil vi prøve å dra i gang hvert annet år. Brua er i god stand nå, men vi trenger noe midler til daglig vedlikehold, og da er det både hyggelig og nødvendig med et arrangement, sier Hagestad.

Slettene bru ble første gang åpnet i 1909, og var på den tida hovedforbindelsen over elva. I 2012 var brua i så dårlig stand at det ble alvorlig diskutert å rive den. Men det ville koste 300.000 kroner, og med det beløpet var man jo godt i gang med finansiering av restaurering.

Med «Venner av Slettene bru» i spissen, og støtte fra kulturminnefond, fylke, kommune og flere bedrifter på Birkeland ble kostnaden på 870.000 kroner dekket inn. Brua ble reddet og nyåpnet i 2013.

Mye nostalgi

Både Arnhild og Nils Kristen Haabesland er blant de som forsiktig klapper takten.

– Det er jo litt vanskelig å sitte helt stille når vi får så fine rytmer og festlig musikk, sier Arnhild.

Nils Kristen forteller at Slettene bru på mange måter er en del av Håbbesland, for mange av eiendommene der oppe strekker seg helt ned til riksveien her ved brua.

– Og så er jo brua forbundet med mange minner fra ungdomstida, da vi brukte brua for å komme fra Håbesland til Tryggheim bedehus, som lå på andre sida. For meg er det mye nostalgi forbundet med brua, og alltid noen å mimre med når vi møtes på denne måten, forteller Nils Kristen.

For de som ikke har studert bru, brukar og konstruksjon for øvrig, kan Slettene bru lett legges inn i søndagsturen.

– Det hender vi tar rundturen. Det er fint å begynne her ved Slettene, og så kan du velge brua over Teinefossen eller hengebrua litt lenger nede for å komme tilbake igjen, sier Nils Kristen.

I 2015 hadde venneforeningen brukafè og i 2017 ble det brujazz. Foreløpig er det usikkert hva som venter i 2019.

– Nå har vi i venneforeningen to år på å finne på noe, sier Kristian Hagestad som nok håper på litt bedre vær på neste arrangement.

Men med mat og drikke inkludert i inngangsbilletten ble hvert fall kakebordet tømt mens venneforeningen kunne ta imot godord og takk for arrangementet.

PUBLIKUM: Arnhild og Nils Kristen Haabesland prøver å holde takten og Kristian mimrer så gjerne.