“Venner av Slettene Bro” er etablert

Styret i Venner av Slettene bro

DET FØRSTE STYRET: "Venner av Slettene Bro" er klare til å ta fatt på arbeidet med den omfattende restaureringen av den 103 år gamle brua. Går alt som det skal, blir det høytidelig gjenåpning i 2013. Foran f.v.: Yra Embjørg Våge, (varamedlem) Kristian Hagestad (leder), Inger EB Slogedal (styremedlem). Bak f.v.: Jens Flaa (varamedlem), Wiggo Svendsen (styremedlem) og Olav B. Tveite (styremedlem). Liv Karin Aamlid (styremedlem) var ikke til stede.

KULTUR. Onsdag i forrige uke samlet 13 lokale bruentusiaster seg for den formelle stiftelsen av foreningen som skal redde Slettene Bro.

Tanken er at den 103 år gamle brua over Tovdalselva skal restaureres tilbake til fordums prakt ved hjelp av frivillig innsats. Et interimstyre har arbeidet med prosjektet i et års tid, og med positive signaler fra både kommune, kulturminnemyndigheter, lokalt næringsliv og en rekke lag og foreninger, er det et optimistisk styre som nå er klare til å ta fatt på hovedjobben med den gamle brua, som ligger litt nord for Birkeland.
På stiftelsesmøtet ble Kristian Hagestad valgt til leder. Med seg i styret får han Inger EB Slogedal, Olav B. Tveite, Wiggo Svendsen og Liv Karin Aamlid, mens Jens Flaa og Yra Embjørg Våge er varamedlemmer. Valgkomitéen består av Erik Aamlid og Odd Kylland, mens Torstein Arne Svendsen tar seg av revisorjobben.

Praktisk arbeid allerede i gang

I det verkstedet på Løland er Arne Løland allerede godt i gang. Mekanikeren og tusenkunstneren har tatt på seg den tekniske delen av prosjektet, der spesielt brutårnene i hver ende er en utfordring.
– Fundamentene er dårlige, så ny underdel må skjøtes inn. I tillegg skal rekkverket fornyes, og metallet må sandblåses, forteller Arne Løland.
– Vi har vært i kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling og fått klarsignal for sandblåsinga, så lenge vi holder oss unna perioden i vår når laksesmolten vandrer ut, supplerer Kristian Hagestad.
Brudekket må også skiftes, og her er det grove eikebord som gjelder, i følge kulturminnemyndighetene.

Ingen konkurrent med gamle Mollestad Bro

Den nystiftede venneforeningen presiserer at de ikke vil være en konkurrent i restaureringen av den andre gamle brua i nærheten, gamle Mollestad Bro.
– Vi vil ikke at bruene settes opp mot hverandre, sier Kristian Hagestad.
– Det kan jo faktisk hende at det blir lettere å følge etter i løypa, legger Wiggo Svendsen til.

Kan melde seg inn

Så langt er det utarbeidet en grundig prosjektbeskrivelse der nødvendig arbeid, fordelt på to trinn, er beregnet til 855 000. I løpet av kommende uke blir det klart om grunnfinansieringen går i boks. Ei brosjyre og giroblanketter ligger klare slik at alle som vil støtte arbeidet kan få litt bakgrunnsinformasjon og melde seg inn. Kontingenten for enkeltmedlemmer ble satt til 100 kroner, familiemedlemsskap til 150 kroner. Også bedrifter og lag og foreninger kan tegne støttemedlemskap. Inntektene vil i sin helhet gå til restaureringsarbeidet.