Birkenes må si nei

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Dette er en vanskelig sak med mange interesser og store konsekvenser.

LESERBREV: Jeg skjønner at kommunen søker etter en enkel vei ut av den økonomiske krisen, samt at deler av (men langt fra hele) næringslivet ser muligheter til å få sin del av kaka. Jeg er imidlertid overbevist om at Birkenes kommune vil tape mer enn de vinner.

Avtalen med Eon er full av fine ord, men det hjelper lite når avtalen ikke er bindende. Dette påpeker KS advokaten veldig tydelig i sin kommentar til avtalen (dokumentet ligger åpent på kommunens postliste).

Det er forresten interessant at KS advokaten sendte sitt svar den 15. desember (!) 2016, mens det først dukket opp på postlista 19. januar 2017.

I Birkenesavisa forleden uttalte ordføreren at han var storfornøyd med avtalen.

Har han da uttalt seg uten å ha lest tilbakemeldingene fra KS? Eller er de tre sidene med tilbakemelding (som i hovedsak dreier seg om å bytte ut alle «bør» med «skal» for å få avtalen til å bli bindende) ikke verdt å bry seg om?

Det virker som om denne saken skal tvinges igjennom for enhver pris …

Eon kommer til å ivareta sine egne interesser, både med tanke på leverandører, entreprenører, lokalisering og kompensering. Eon ønsker å tjene penger, og kommer ikke til å gi mer enn de må. Det at kommunen ikke stod på sin opprinnelige innsigelse, men har valgt å inngå nye forhandlinger med Eon, viser tydelig at kommunen er den underlegne parten, istedenfor å være herre i eget hus.

Vindkraft høres ut som en bra og miljøvennlig sak, men jeg vil påstå at det er få som har satt seg skikkelig inn i saken, utredningene, avtalene og mulige konsekvenser. De aktuelle heiene er langt unna sentrum og selv om de vil være synlige, er det de fastboende som vil måtte leve med vindmøllene i nabolaget i mange tiår framover.

Vindkraftsaken har pågått i snart fire år og har vært en belastning for mange allerede – bare tanken på møllene har tatt nattesøvnen fra folk. Mange pustet lettet ut etter at OED sendte ut avslag for vindkraft på Ogge, men marerittet på Oddeheia og Bjelkeberg fortsetter …

 

Tatiana Krause

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!