Bedriftsbesøk får følger

GLASSFIBEREN: Administrerende direktør Heine Østby (t.h.) og daværende statsråd Terje Søviknes (Frp) på 3B Fibreglass i mai 2017.

Tar grep etter besøk på Birkeland, og starter arbeidet med å endre støtteordning.

– Vi hadde besøk av statsråden under helgas valgkamp-seminar på Hove, og han trakk stadig frem 3B Fibreglass som eksempel på bedrifter som bidrar til stor verdiskapning for landet, sier stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen (Frp) i en pressemelding fra Fremskrittspartiet.

Det var tidligere i mai Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gjestet Birkenes. På agendaen sto blant annet et besøk på glassfiberen på Birkeland, et besøk som ifølge Bruun-Gundersen gjorde inntrykk på statsråden.

Under besøket fortalte fabrikksjef Heine Østby at han var skuffet over at departementet hadde strammet inn på reglene, slik at 3B Fibreglass fikk avslag på sin siste søknad til Enova om støtte til å fornye produksjonen.

Dette merket statsråden seg og han kunne ifølge pressemeldinga fortelle Bruun – Gundersen under helgens samling at han allerede er i gang for å endre regelverket, på bakgrunn av nettopp besøket i Birkenes.

– Jeg er veldig stolt over Aust-Agder og næringslivet vårt. Nå har besøket hit ført til at regjeringa vil arbeide for å endre regelverket slik at også bedrifter som 3B Fibreglass skal få støtte gjennom Enova for nyskapende teknologi, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Det er helt utslagsgivende for å kunne fortsette utviklinga og verdiskapninga i hele landsdelen at regelverket blir mer fleksibelt.

Også lokalpolitiker Odd Gunnar Tveit (Frp) fra Steinsland er fornøyd med at Søviknes nå trekker fram 3B Fibreglass i foredrag han holder rundt om i landet.

– Det er fantastisk at Søviknes bruker en bedrift i vår kommune som stjerneeksempel for å få gjennomslag for endring av regelverk nasjonalt, sier Tveit