Går i dialog

Engeslandstunet: Visjonen om Engeslandstunet. Det er Snøhetta som har utarbeidet illustrasjonen.

Ordføreren ønsker å innlede samtaler med Engeslandstunet.

– De har holdt på lenge, og det har gjort at de både har økonomiske utfordringer, og utfordringer med å få ting gjort. Jeg har vært i dialog med sameiet, og vi har snakka om at kommunen kanskje kan ta en mer aktiv rolle i prosjektet, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Han understreker overfor formannskapet onsdag at kommunen bare skal være en støttespiller, og at formannskapet vil bli holdt orientert om dialogen.

– Dette spørsmålet ligger mange av oss på hjertet, og det er flott at du er aktiv overfor bygda i Vegusdal. Jeg opplever at Eon og Engeslandstunet hører sammen, er det noe som skjer der, spør Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Ordføreren ønsker ikke blande vindkraft med bygdeutvikling på Engesland.

– Er man avhengig av Eon for å realisere Engeslandstunet, er det dumt, for da legger man bånd på seg. Jeg ønsker ikke å blande disse kortene, sier Christiansen.

Politikerne er dermed positive til at ordføreren innleder samtaler med Engeslandstunet om hva kommunen kan bidra med framover.

– Det er bra at man holder tak i denne prosessen, og jeg opplever vel ikke at kommunen har vært passive. Det er viktig å vise interesse, og få fram hva Engesland egentlig trenger for å utvikle seg. Ser man bort fra Eon, hva er prioriteringslista for Engesland, spør Gunnar Høygilt (H).