Avviser streng praksis

Ikke noe nytt håp for eldre som har mista parkeringstillatelsen.

– Er det viktigere at Kristiansand blir fornøyde, enn at folk i Birkenes får beholde parkeringsbevisene sine, spør Odd Gunnar Tveit (Frp).

I en interpellasjon til ordføreren tar han opp saken som Birkenesavisa har skrevet flere saker om. Eldre i Birkenes mister retten til å parkere på plasser for forflytningshemmede, til tross for at de i flere år har hatt tillatelse til så.

– Det er viktigere for ordføreren at søkerne får vurdert søknadene på likt grunnlag. Etter 2013 har søknadene først blitt vurdert av en nemd i Kristiansand, før kommunen fatter sitt vedtak, svarer Anders Christiansen (Ap).

Han er ikke enig med Tveit, som hevder praksisen er strengere enn i andre kommuner. Christiansen påpeker tvert om at praksisen er lik som i de kommunene rundt Birkenes.

– Jeg får helt vondt av disse menneskene som mister parkeringstillatelsen. Så vidt jeg vet har alle hatt legeerklæring fra doktor, men den er overprøvd av nemda, sier Tveit.

Ordføreren svarer at mange av sakene er vanskelige, men at kommunen følger regelverket.

– Det er heller ikke hvem som helst som sitter i nemda. Der sitter blant annet en lege og en representant for mennesker med nedsatt funksjonsevne, avslutter ordføreren.