Nektes parkeringskort

BIL: Einar Topland kjører jevnlig til lege, fysioterapeut, sykehuset i Arendal og hørselssentralen. Han er forferdet over at han ikke lengre får parkere på plassene for bevegelseshemmede.

Har betydelige smerter når han går, men kommunen vil ikke tillate ham å parkere på HC-plasser.

– Visst ble jeg overrasket. Jeg var sikker på at dette var en enkel sak, for jeg har jo hatt det før, og blir ikke noe bedre med årene. Jeg er jo snart 88 år, sier Einar Topland til Birkenesavisa.

Etter flere runder har kommunen endelig avslått Toplands søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Kommunen mener han for sjeldent bruker de tilrettelagte parkeringsplassene for forflytningshemmede.

– Det er flere år siden jeg første gang fikk parkeringskortet, og jeg kan ikke helt huske når det var, men første gang skyldtes det løse hofter, sier Topland.

Flere operasjoner

Allerede i 1989 fikk han operert inn en totalprotesen i venstre hofte. I 1992 og 1996 ble han operert på nytt på grunn av løsning, og i 1999 ble protesen byttet. Tre år senere ble den nok en gang byttet, før han i 2010 fikk totalprotese også i høyre hofte. I samme periode har han vært gjennom tre operasjoner i venstre kneledd. Legeerklæringen er svært tydelig:

«Ved gange får han økende rygg, hofte- og knesmerter» og «han har altså hatt mange operasjoner i forbindelse med hofteprotese og kneprotese. Det er helst i rygg og høyre kne han merker smerter ved forflytning».

50 meter uten stokk

– Opplever du å ha behov for parkeringskort?

– Det er klar jeg har behov. En kan jo lure på om kommunen i det hele tatt har lest legeerklæringa. Men det har de, for de begrunner jo avslaget med at det er få plasser og at jeg sjeldent bruker de, men det må da bare være en fordel, sier Topland, og spør seg selv:

– Hadde det hjulpet om jeg kjørte til bingo i Arendal hver onsdag? Det virker jo nesten slik, for min kjøring til fysioterapeut i Lillesand, sykehuset i Arendal og til hørselssentralen er ikke nok.

Toplands bevegelseshemning er for de fleste åpenbar og synlig. Uten stokk kan han bevege seg rundt 50 meter, og det dobbelte om han bruker stokk. I sakspapirene legges det til grunn at han har betydelige smerter ved aktivitet, og hvilesmerter i etterkant.

Vanskelig å vurdere

Det er parkeringsutvalget i Kristiansand som har vurdert søknaden, og Birkenes kommune har fattet vedtak på deres vurdering. Saksbehandler i Kristiansand påpeker at «det ikke er behovet for å nytte bil, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn».

– I søknaden er det angitt parkeringsbehov ved bosted og ved fysioterapeut i Lillesand. Ved bosted er det ingen parkeringsproblemer. Det er ikke oppgitt adresse til fysioterapeut, så behovet der kan vanskelig vurderes, skriver saksbehandler.

Overfor Birkenesavisa opplyser Topland at han vil klage saken inn for Sivilombudsmannen.