Avklaring på veiløsning

De nye boligene på Hauane skal kjøre ut på Birkelandsveien.

Det er klart etter at kommunestyret torsdag vedtok detaljreguleringsplan for del av Hauane.

– De som bor i Speiderfeltet vil ha veien ned til Birkelandsveien, og de som bor langs Tveideveien vil kjøre ned til Birkelandsveien. De som bygger det nye feltet i Hauane, har heller ingenting imot at veien ledes ned til Birkelandsveien, sier Nils Olav Eikenes (H), og konkluderer:

– Når alle direkte parter er berørt er enige, er dette en enkel sak.

Administrasjonen ønsker på sin side at trafikken fra de nye boligene skal gå opp til Tveideveien. Det ønsker også deler av det politiske miljøet, men Høyres forslag får flertall. All biltrafikk fra det nye boligfeltet, samt hele Speiderfeltet føres med det ned til fylkesvei 402, Birkelandsveien.