15 millioner i pluss

RÅDMANN: Anne Stapnes har grunn til å smile over kommunens resultatregnskap for 2017.

Birkenes kommune gikk med 15,2 millioner kroner i pluss i fjor.

– Dette resultatet hadde ikke vært mulig uten det daglige arbeidet som gjøres av kommunens ansatte – i samarbeid med innbyggere, frivillige og politikere. Jeg vil takke alle for god innsats og godt lagarbeid, sier rådmann Anne Stapnes i en pressemelding.

Det positive årsresultatet på 15,2 millioner kroner inkluderer 2,1 millioner som var budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Resultatet er dermed 17,3 millioner bedre enn budsjett. Stapnes forklarer det gode resultatet med blant annet økte skatte- og rammeinntekter (3,9 millioner) som følge av positiv inntektsutjevning på grunn av høyere skatteinntekter i andre kommuner.

– Avkastning på verdipapirer ble forbedret med 1,2 millioner. I tillegg kommer andre poster som har en netto positiv resultateffekt på kr 0,8 millioner.  Til sammen utgjør dette 5,9 millioner bedre enn budsjettet, sier Stapnes.

Innen driften er det en samlet forbedring på kr 11,4 millioner i forhold til budsjettet. I hovedsak dreier dette seg om lavere lønnskostnader og tilskudd fra staten. Stapnes tar forbehold om endringer, siden årsregnskapet ikke er gjennomgått av revisor.