Birkenes og Nye Kristiansand

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.

Det nærmer seg 6. juni og folkeavstemning i Birkenes om kommunen skal bestå eller inngå som en del av Nye Kristiansand.

LESERBREV: Når det skal stemmes, i folkeavstemning og i kommunestyret deretter, er min tilnærming som følger:

Lite penger inn og mye penger ut har vært en utfordring for kommunen vår i mange år. Etter måneder med intenst økonomisk fokus på økonomi og drift blir beløpene vi klarer å spare for puslete i forhold til hva vi bør spare. Vi klarer ikke å løfte oss skikkelig opp, slik at vi kan forsvare nivået på dagens drift. Vi kan gå drastisk til verks, men da rammes distriktene på en etter mitt syn uakseptabel måte. Vi kan også øke eiendomsskatten til 7 promille. Dette er svært lite ønskelig og derfor fremtrer Nye Kristiansand som et mer attraktivt og realistisk alternativ på grunn av en sterkere økonomi.

De kommunale tjenestene må sikres. Mange mener vi har det greit som vi har det. Heldigvis er det fortsatt slik at innbyggerne ikke merker særlig til de store, økonomiske utfordringene kommunen sliter med nå. Noen mener Birkenes vil kunne finne midler innenfor egne rammer, at økonomien i Nye Kristiansand heller ikke er bra, og konkluderer derfor med at Birkenes vil klare seg best aleine. Ordføreren, varaordføreren og Gunnar Høygilt, leder av opposisjonen, ser det motsatt. De har jobbet intenst med reformen siden i høst og beveget seg fra å være motstandere eller i det minste skeptiske, til nå å anbefale reformen. For alle tre er det viktig å sikre tjenestetilbudet til innbyggerne. Også for de andre ordførerne i regionen synes veien å være klar. De anbefaler entydig Nye Kristiansand.

Reformen byr på noen muligheter. Det skal legges til rette for ny industri på Sørlandet, nye grønne arbeidsplasser, ny teknologi i helsevesenet, nye transportløsninger innenfor vei og jernbane og mer fleksible velferdsløsninger for befolkningen. Da behøves politikere som klarer å få ting til sammen. Det har forhandlerne for Nye Kristiansand vist, synes jeg, at det er mulig å snu skepsis og mistro til tillit og nytenkning. Næringslivet i regionen har lenge ment at en kommunesammenslåing gir muligheter for ny giv og etablering av nye virksomheter. Det spiller en rolle hva næringslivet sier. Jeg synes også kommunalministeren, Jan Tore Sanner, har et poeng når han sier at vi ønsker ikke reformen for å forandre Norge, men vi ønsker den fordi Norge har forandret seg. Landet vårt har forandret seg siden 60-tallet. Vi er blitt mer mobile innenfor regionale arbeidsmarkeder og da er det naturlig å følge opp med endringer av kommunegrensene.

 

Ole Morten Vegusdal

Kommunestyrerepresentant for Venstre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!