Total «hjemmeseier» i Herefoss

STEMMETELLING: «Valget» er over og utredergruppa teller opp stemmesedlene. Fra venstre ser vi Petter Ross, Anders Snøløs Topland, Jon Inge Holm, Vidar Larsen, Olav Vehusheia og Olav Gunnar Juven.

KOMMUNEREFORMEN. Herefossingene vil beholde Birkenes som egen kommune, til nød slå seg sammen med Lillesand og/eller Grimstad.

STEMMETELLING: «Valget» er over og utredergruppa teller opp stemmesedlene. Fra venstre ser vi Petter Ross, Anders Snøløs Topland, Jon Inge Holm, Vidar Larsen, Olav Vehusheia og Olav Gunnar Juven.

STEMMETELLING: «Valget» er over og utredergruppa teller opp stemmesedlene. Fra venstre ser vi Petter Ross, Anders Snøløs Topland, Jon Inge Holm, Vidar Larsen, Olav Vehusheia og Olav Gunnar Juven.

Det kom fram da nærmere 100 herefossinger var samlet til folkemøte i gymsalen på skolen tirsdag kveld. Etter at en lokal utredningsgruppe hadde lagt fram plusser og minuser ved de fem sammenslåingsalternativene skissert i utredningsrapporten fra Knutepunkt Sørlandet, pluss et par alternativer som er dukket opp i etterkant, ble ordet sluppet løs. Det tok noen minutter før ordstyrer Vidar Larsen fikk napp, men da Ragna Holm tok ordet, var budskapet klart og tydelig.

– Hvorfor være stor når en kan være lykkelig som liten, åpnet den pensjonerte læreren, som sa seg enig med sambygdingen Ingar Uldal i at en grensejustering mot Grimstad kan være et godt alternativ dersom det skulle gå så galt at Birkenes kommune går inn for en stor knutepunktkommune med Kristiansand som «hovedstad». Og i Grimstad ville man ta imot Herefoss med åpne armer for å få hendene på «arvesølvet» til herefossingene – skatteinntektene fra kraftverket i Hanefossen – mente Holm. Hun hadde dessuten lest at Ap-leder Jonas Gahr Støre begynner å tvile på reformen, så da var det vel ikke rart om herefossingene tvilte, hevdet hun, til applaus fra salen.

INNLEGG: Kristen Rosåsen tok til orde for å beholde Birkenes som egen kommune, med Lillesand og Grimstad som aktuelle samarbeidspartnere, dersom singeltilværelsen skulle vise seg umulig.

INNLEGG: Kristen Rosåsen tok til orde for å beholde Birkenes som egen kommune, med Lillesand og Grimstad som aktuelle samarbeidspartnere, dersom singeltilværelsen skulle vise seg umulig.

Ketsjupeffekt

Ragna Holms innlegg skapte den rene ketsjupeffekten. En etter en reiste herefossingene seg og ga sin støtte til at Birkenes bør fortsette som egen kommune. Og må det sammenslåing til, ja, så gjelder prinsippet jo mindre og nærmere, desto bedre.

– Vi må ikke la følelsene bestemme, vi må se på realitetene og hva vi kan få igjen. Noen har muskler rundt oss idag, men noen vil nok få mer muskler etter hvert. Jeg har tro på samarbeid med Grimstad og Lillesand, sa Kristen Rosåsen, mangeårig butikkeier i den lille bygda.

– Vi i Senterpartiet er veldig redde for konsekvensene av en storkommune. Birkenes vil utgjøre mindre enn fire prosent av befolkningen, det er veldig lite, sa Anders Topland, andrekandidat på Sp-lista i Birkenes. Han viste til uttalelsen fra statsminister Erna Solberg nylig om at antallet kommuner i Norge bør ned i under 400. Dermed er det kun 50 kommuner som trenger å slå seg sammen, og det er mange flere kommuner enn det som er mindre enn Birkenes, påpekte Sp-representanten.

– Det viktigste for meg er å se på den modellen som kan gi oss best mulig service og tjenester. Det håper jeg er Birkenes kommune sånn som den er i dag, sa Petter Ross, andrekandidat på KrFs liste til kommunevalget.
Den eneste som mente at Herefoss burde søke seg ut av Birkenes først som sist var Linn Flakk.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal være med Birkenes i det hele tatt. Birkenes har spist og spist av Herefoss. Det er stadig trusler om å legge ned skolen. Jeg tror vi vil få det bedre ved å gå til Grimstad, sa småbarnsmoren.

AVSTEMNING: Vidar Larsen i utredergruppa deler ut stemmesedler.

AVSTEMNING: Vidar Larsen i utredergruppa deler ut stemmesedler.

Skriftlig avstemning

Folkemøtet rundet av med en skriftlig avstemning der møtedeltakerne kunne krysse av for «Birkenes alene», ett av de fire sammenslåingsalternativene eller grensejustering mot Grimstad eller Froland. Resultatet gjenspeilte innholdet i debattrunden. Av 62 avlagte stemmer gikk hele 41 i favør av «Birkenes alene». På delt andreplass kom en sammenslutning av Birkenes, Lillesand og Grimstad og grensejustering mot Grimstad, med fem stemmer hver. Så fulgte «Herefoss til Froland» med tre stemmer, Birkenes/Lillesand med to og «Knutepunktet» med én fattig stemme.

– Ren hjemmeseier! sier Olav Vehusheia, kommunestyrerepresentant for Høyre, styremedlem i Herefoss Utvikling og med i utredningsgruppa som sto bak folkemøtet. Han har aldri lagt skjul på at han er svært skeptisk til Herefoss’ framtid i en stor knutepunktkommune

– Jeg ser ikke mange herefossinger i et bystyre i Kristiansand, og der er det kjøttvekta som bestemmer, sier Vehusheia. Han har lest Høyre-kollega og ordførerkandidat Harald Furres tanker om bevaring av skolestruktur og kommunedelsutvalg ved en storkoalisjon, men har liten tro på at det blir en realitet.

– Hadde det han foreslår kunne blitt spikra for femti år framover, så kunne jeg gått inn for en storkommune, men er det én ting jeg har lært i politikken, så er det at et vedtak er gyldig kun fram til neste vedtak, sier herefossingen, som holder fast på at Birkenes alene må være alternativ A, sammenslåing med Lillesand alternativ B.

PAUSEPRAT: De er ikke helt enige om hva som er best for Birkenes, ordfører Arild Windsland og Kristen «Butikk» Rosåsen, men de er begge glade for bygdefolkets engasjement i saken.

PAUSEPRAT: De er ikke helt enige om hva som er best for Birkenes, ordfører Arild Windsland og Kristen «Butikk» Rosåsen, men de er begge glade for bygdefolkets engasjement i saken.

Kan få betydning

Ordfører Arild Windsland, som var tilstede på folkemøtet kun som tilhører, er ikke overrasket over «valgresultatet», som kan få betydning for hvilken vei Birkenes kommune velger å gå.

– Nå skal det først være en prosess der kommunestyret skal ta stilling til utredningsrapporten fra knutepunktet, så skal det tas stilling til hva man skal gå videre med å utrede. Hvis flertallet i Birkenes kommunestyre sier at vi vil bare utrede nullalternativet, så er det ikke noe å utrede, for det er sånn det er i dag. Men hvis Birkenes kommune velger å gå videre med ett av de andre alternativene, så vil dette valgresultatet telle med i den videre prosessen, sier Windsland.

– Når det gjelder dette med grensejustering, så må det komme som et tillegg til dette, for det blir en annen sak, legger han til.

FORNØYD MED RESULTATET: – Det var hjemmeseier, og det var som forventa, egentlig, for herefossingene føler seg som birkenesinger nå. Den blodfeiden vi hadde på 60-tallet er over nå, vi føler oss som likeverdige, sier en fornøyd Olav Vehusheia (stående).

FORNØYD MED RESULTATET: – Det var hjemmeseier, og det var som forventa, egentlig, for herefossingene føler seg som birkenesinger nå. Den blodfeiden vi hadde på 60-tallet er over nå, vi føler oss som likeverdige, sier en fornøyd Olav Vehusheia (stående).

Grensejustering mindre aktuelt

Sammen med birkeneskollega Martin Konstali var Mariann B. Slettene i Grimstad FrP var tilstede på folkemøtet. Duoen gikk nylig ut og lovet støtte til herefossingene dersom minst to tredeler av dem ønsker en overgang til Grimstad.

– Det var utrolig spennende å høre hva de mente, men jeg vil også råde dem til å se to hakk frem. Selvfølgelig er det best å stå alene per i dag, men det går jo mot at man skal slå seg sammen, og da må man se på hva som er naturlig for Birkenes. Her ønsker de seg til Lillesand, men Lillesand vil jo til Vest-Agder og herefossingene vil jo ikke dit, og da er det naturlig å se til Grimstad eller Froland, mener Slettene. Hun innrømmer at en grensejustering synes mindre aktuell etter folkemøtet.

– Det kan se sånn ut, men det var jo noen som tok til orde for det her i dag, og det var jo ikke alle herefossingene som var her, så jeg håper de kan få i gang en skikkelig folkeavstemning der de kan høre hva flertallet vil, sier FrP-representanten.

DISKUSJON: Kristen Rosåsen og Ragna Holm diskuterer de ulike svaralternativene.

DISKUSJON: Kristen Rosåsen og Ragna Holm diskuterer de ulike svaralternativene.

Bra at bygda står samla

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anders Christiansen er glad for klar tilbakemelding fra herefossingene.

– Det er veldig bra, for da er Herefoss samla i måten de tenker på. Jeg tenker at hvis Birkenes velger noe annet enn å stå aleine, så blir nok resultatet annerledes, men hvis Birkenes velger å stå aleine, så har vi Herefoss med oss. Det har litt å si, for den siste tida har jeg fått følelsen av at både Herefoss og Vegusdal er på vei vekk fra Birkenes, men her får jeg bekrefta at Herefoss er med oss, og det er bra, sier Christiansen.

VELFYLT SAL: Herefossingene møtte kvinne- og mannsterkt opp da en lokal utredergruppe bestående av lokalpolitikere og representanter for Herefoss Utvikling inviterte til folkemøte om kommunesammenslåing i gymsalen på skolen.

VELFYLT SAL: Herefossingene møtte kvinne- og mannsterkt opp da en lokal utredergruppe bestående av lokalpolitikere og representanter for Herefoss Utvikling inviterte til folkemøte om kommunesammenslåing i gymsalen på skolen.