Trygge voksne i Birkenes kommune.

Birkenes kommune har siden 2013 hatt et samarbeid med RVTS sør om traumebevisst omsorg og hvordan vi voksne som arbeider med barn og unge skal være trygge voksne i møte med de barna som har det vanskelig.

LESERBREV: I prosjektbeskrivelsen har vår rådmann Gro Anita Trøan sagt følgende: «Vi vil at barn og unge får en god start på livet gjennom trygge voksne som kan og vil bidra». Under målsettingene er det videre presisert at: «Barn er ikke vanskelige, de kan ha det vanskelig. Barns smerte kan uttrykkes på mange måter. Smerte kan forstås og lindres. Og voksne kan gjøre en forskjell.»

Dette prosjektet har Birkenes kommune brukt masse ressurser på, både i form av tid og penger. Når jeg da i Birkenesavisen onsdag 30.03.16 leser at nettmobbing kan føre til utvisning av elever ved Valstrand ungdomsskole, lurer jeg på om vi faktisk har deltatt i samme prosjekt? Er det ikke oss voksne det kommer an på? Er det ikke vi som skal vise og lære barna hva som er riktig?

Som barnehagelærer, og mor også for den saks skyld, er det en ting jeg i alle fall har erfart: Barn gjør ikke som vi voksne sier, de gjør som vi gjør! Når rektor da går ut og sier at utvisning er helt ok, forteller han ikke da samtidig at det er helt OK å ekskludere de som er krevende eller som trenger litt ekstra hjelp og veiledning i livet? Jeg kjenner jeg blir både trist og sint. JA, vi skal verne om de som blir mobbet, misforstå meg riktig. Men noe sier meg at den/de som mobber også trenger tett oppfølging. Og det får de muligens ikke ved å utvises fra fellesskapet (les skolen).

Som daglig leder i barnehage ser jeg hver dag hvor viktig det er for barn å lære hvordan man skaper vennskap og hvor viktig vennskap er for hvert enkelt barns trivsel, selvfølelse og selvbilde.

Jeg personlig mener at de barna som blir mobbere ikke selv ønsker å mobbe. Jeg er nå «naiv» at jeg tror det er fordi de ikke vet hvordan de skal gå frem for å fungere godt sosialt. At de ikke har helt forstått de sosiale spillereglene. Rektor Stig Sægrov sier til Birkenesavisen at «når de får mitt perspektiv på saken, forstår de at det er galt. Det er ikke ondsinnet mobbing, men vi ser at terskelen for å skrive stygge ting på internett er veldig lav». Dette støtter vel min mening.

Jeg tenker at ALLE voksne i Birkenes kommune bør være «Trygge voksne». Voksne som tør å gi beskjed når noen er «utenfor rammene». Voksne som ved egen oppførsel, både på internett og ellers i samfunnet, er gode rollemodeller og forbilder og at vi er voksne som følger med på hva barna og ungdommene våre gjør.  Samtidig håper jeg at vi som har et samfunnsansvar for barn og unge forstår at dersom vi bruker straff i vårt arbeid, vil dette få mindre eller større konsekvenser for fremtiden til de barna og ungdommene vi straffer. Vi bør reflektere over om trusler og straff er den riktige reaksjonen, i lys av den kunnskap og forskning vi i 2016 innehar.

 

Hilde Kylland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!