Temperatur på næringsmøtet

Akademikere kastet fakta på hverandre da K5 og næring ble diskutert.

– Jada, vi kjenner til Bjarne Jensen. Vi mener derimot at en attraktiv region gir næringsutvikling, og at K5 kan bli et gode for næringslivet, sier Jan Willy Føreland.

Den nyvalgte styrelederen av Kristiansand Næringsforening svarer på spørsmål fra Toril Espegren (KrF). Hun lurer på om det er hold i påstanden om at forskning slår fast at sammenslåinger har negativ effekt på næringsutvikling, innovasjon og nye prosjekter i distriktene. Dette blir hevdet av den nevnte professor Jensen, og gjentatt av K5-skeptikerne i Birkenes.

– Bjarne Jensen er tidligere rådmann i Kristiansand, men har slått seg ned i et lite fagmiljø ved Høgskolen i Hedmark som har lite gjennomslagskraft. De mener smått er godt uansett, sier ordfører Harald Furre (H) fra Kristiansand.

Uttalt skeptiker til Nye Kristiansand, Linda Hye (Ap), benytter seg av Næringsforumets møte om K5 og næring til å spørre Føreland om han kan belegge sin påstand med forskning.

– Nei, dette er vår erfaring i næringsforeninga. Men produktivitetskomiteen ved Jørn Rattsø kom også med en tilsvarende anbefaling i fjor, sier Føreland.

– Og hva kalte Rattsø kommunereformen? Jo, en byreform, repliserer Hye.

Hun er også invitert til å holde et innlegg, og stiller spørsmål med om kommunens størrelse skal løse alle utfordringer for framtida.

– 50 år med forskning sier at større blir dyrere og mer byråkratisk. Vi vet lite om størrelse og effekten på næringsutvikling. Det vi vet er at fornøyde brukere får vi når man tilpasser tjenestene til den enkelte, og ikke standardiserer, sier Hye.

Mens hun til daglig tråkker korridorene på Universitet i Agder og arbeider med en doktorgrad, ledet Furre analysebyrået Oxford Research før han tok plass i rådhuset i Kristiansand.

– Uansett synspunkt så kan man finne sitater i forskningsrapporter som tjener sitt syn. Men ikke gjør det, for det er en selektiv omgang med forskning, sier Furre.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!