Birkenes kan bestå!

Vår kommune har hatt sterk vekst i lang tid.

LESERBREV: Vi har hatt en fin utvikling, og vår administrasjon og politikere har lagt vekt på en balansert vekst. Kommunestyret har hatt representanter fra de ulike deler av kommunen.

Jeg mener Birkenes fortsatt kan klare seg godt som egen kommune.

Fordelene er mange: Nærhet mellom de som styrer og de som blir styrt, politikere med god kunnskap om kommunen, enhetlig kultur m.m.

Intensjonsavtalen for Nye Kristiansand har mange hovedmål. Jeg tror at nærhet, nærdemokrati og identitet ivaretas bedre i vår kommune enn i en ny storkommune. Også når det gjelder de andre hovedmålene har vi ingen garanti for at det blir bedre. I det hele mener jeg at det som står i intensjonsavtalen pkt. 5 like gjerne kan være hovedmål for Birkenes som egen kommune.  Ja, det vil være lettere å nå de fleste målene da.

På noen områder er det behov for større enheter. Det bør fortsatt kunne ivaretas med interkommunalt samarbeid.

Jeg har forståelse for at den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen er i nå, gjør det fristende å «kaste kortene». Med over 30 års erfaring fra kommunal og fylkeskommunal administrasjon og politikk vet jeg at tidene skifter. Birkenes har muligheter for å klare seg godt.

Min anbefaling er: Birkenes må bestå. Stem nei til Nye Kristiansand!

 

Karl Johan Tveiten

 

PS.

Jeg lurer på hvorfor Nye Kristiansand fremstilles så ensidig positivt. Mon tro om vi er utsatt for en ny versjon av «Keiserens nye klær»?

DS.

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!