Skifunn vekker oppsikt

KOMITEEN: Alf Martin Woie sammen med resten av årsskriftnemda i Birkenes historielag.

Historielagets tidsskrift byr i år på sterke historier om det å sette spor etter seg. En 500 år gammel ski vies særlig oppmerksomhet, til tross for at skisporene er tapt for all tid.

– Temaet i år er å sette spor, og forsidebildet er viet til skien som ble funnet på Svaland for noen år siden, sier Alf Martin Woie som leder årsskriftnemda.

Historielaget har i år som tidligere år samlet en rekke historier og bilder i årsskriftet som nå er tilgjengelig for salg. Historien om den spesielle skien er det tidligere fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar som har ført i pennen.

– Planen er å stille skien ut i et monter i løpet av neste år, slik at alle kan beskue den her på museet. Det er en ganske artig historie bak dette funnet, og de som fant den er sikre på at det var gravemaskinen som knakk den i tre, sier Inger Slågedal Birkeland.

Skien som ble funnet i en myr, var dermed sannsynligvis hel og pen, før den ble skadet da den ble funnet i forbindelse med grøfting av myra på 90-tallet. Stylegar har fulgt opp skien, og en C14-datering viser at eikeskien kan være så gammel som 500 år.

– Med 95 prosent sikkerhet er skien tilvirket mellom 1520 og 1660, skriver han i årsskriftet.

Rørende historie

Her sammenligner han også skien med to mer kjente skifunn på Sørlandet, og påpeker at det er likhetstrekk. I motsetning til skihistorien, er de fleste av sakene i årsskriftet om mennesker.

– For en tid tilbake ble det laget et hefte hvor Kåre Aanesland forteller sin historie, og nå har vi fått lov til å trykke den i årsskriftet. Det er en rørende historie, og en historie man nesten kan grine av. Ja, det er nokså sterke saker, sier Woie til Birkenesavisa.

Det var Aanesland selv som fortalte historien til Karl Johan Tveiten på begynnelsen av 2000-tallet. Som historien om hvordan julaften ble feiret på Bakkebø hjem og arbeidsskole i 1966.

– De ansatte hadde god svinesteik, mens vi andre på avdelinga fikk pølse og potetstappe. Vi ble syke for fryseren hadde gått i stykker. Personalet fikk skikkelig mat, men det ville vel vært for mye styr om vi også skulle fått svinesteik, sier Aanesland til Tveiten, og konkluderer:

– Vi hadde vel ikke den samme livsverdi som personalet. Det var sårt å oppleve.

Kirke fyller 150

På Bakkebø i Eigersund hadde institusjonen egen kirke, og Aanesland var klokker fra 1976 til 1982. Til neste år fyller en lokal kirke i Birkenes 150 år, og det jubileet er viet plass i årsskriftet.

– Vegusdal kirke er 150 år i 2017, og det er satt ned en komite som blant annet skal utarbeide et hefte, sier Jens Vellene.

I årsskriftet fortelles det litt om planene, og hva man kan forvente av dette heftet. Her vises også et bilde fra 1912, som kan berette om et visuell annerledes Engesland da enn nå.