Nytt årsskrift på gata

FERSK: Alf Martin Woie med 600 rykende ferske eksemplarer av årsskriftet fra Birkenes historielag.

Inngangsport til Birkenes-samfunnet for innflyttere.

Birkenes Historielag har kommet med sitt årsskrift som er blitt nummer 36 i rekken. Historielaget ble stiftet i 1982, og siden det har det utkommet årsskrift hvert eneste år.

Det største samtaleemne rundt bordet da årsskriftet ble presentert er om det heter «amtsskole» eller «amtskole». Alf Martin Woie og Jens Vellene er blitt enige om det første alternativet med dobbel S, selv om det lyder fremmed og ser fremmed ut for Inger Birkeland Slågedal.

Allerede betalt

Hun blir imidlertid beroliget etter et søk på Google. Begge deler er korrekt.

– Annonser og sponsorbidrag gjør at opplaget på 600 allerede er betalt, sier Woie.

Han er leder i årsskriftnemda i historielaget.

– Alt skrivearbeid er på dugnad, og det er en stor jobb med flere artikler som inneholder mange faktaopplysninger og da må det sjekkes ekstra grundig, sier han.

Woie har hatt med seg Jens Vellene, Inger Birkeland Slågedal, Astrid Marie Gavlen, Arne Mjåland, Helge Wroldsen og Ole Aasen i nemda.

Interessant og nyttig

For etterslekten og spesielt interesserte er det mye interessant lesning. Mange vil kjenne igjen salongorkesteret som ble stiftet i 1930, og på bildene som publiseres finnes både venner, kjente, famille og naboer. Det er alltid gøy å lese om saker man har et forhold til.

For innflyttere i bygda er årsskriftet nyttig. Ved å lese årsskiftet vil man få tilgang til informasjon som flere innfødte ikke har. Det kan være kjekt å ha når man kanskje våger seg til å starte en samtale på butikken eller ved andre treffpunkter.

De fleste har vel hørt om Råmundhelleren, som ligger en grei ettermiddagstur fra Birkeland. Men hvem var denne Råmund? Løp og kjøp og les – han var en fargerik fyr som du kan lese mere om i Årsskriftet til Birkenes Historielag.

Dessuten hadde det vært interessant å vite om noen kjenner melodien til skillingsvisa på side 46.