Samlet inn penger

Barna på Sola solgte kaker og boller under årets solsikkeaksjon.

– Barna i en Solsikkebarnehage får en enestående mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. Det gir dem forståelse for andre kulturer, og lærer dem om forskjeller og ikke minst likheter i barns hverdag verden over, sier Doris Pettersen ved Hampehaugen barnehage.

Nettopp Hampehaugen er en såkalt Solsikkebarnehage, og torsdag 28. april arrangerte barna på avdeling Sola kafé i barnehagen. Først underholdt de for inviterte og fremmøtte, før det ble salg av kaker, boller, muffins, saft og ikke minst kaffe.

– Engasjement og aktiviteter i barnehagen gir barna en mulighet til å vise solidaritet med andre, og se at deres innsats nytte, sier Pettersen.

Solsikkeaksjonen 2016 er til inntekt for SOS-barnebyers arbeid med å gi barn i Pristina i Kosovo et trygt hjem.

– Vi fikk inn hele 2.423 kroner på en time! Tusen takk til alle foreldre og besteforeldre som kom og gjorde denne ettermiddagen så fin på Sola, avslutter Pettersen.