Ørn tok tiur

Helga for tre uker siden fant Sjur Korsmo en tiur på leiken som var tatt av rovfugl.


I håp om å finne synderen ble det satt opp et viltkamera ved kadaveret. 1. mai meldte Korsmo på Facebook at kameraet var sjekket, og flere bilder avslører at det var en kongeørn som tok tiuren.

Birkenes Avisa har fått lov til å videreformidle bildene av ørnen som er tatt et sted i Vegusdal.

 

VILTKAMERA II: Med kadaveret etter storfuglen nærmest, sitter ørnen vaktomst på bakken. FOTO: SJUR KORSMO

VILTKAMERA II: Med kadaveret etter storfuglen nærmest, sitter ørnen vaktomst på bakken. FOTO: SJUR KORSMO