Ønsker ladestasjoner

LADESTASJON: Slike ser du ikke langs riksvei 41. Bildet er tatt i Oslo, ved ladestasjonen i Stavangergata. FOTO: Anne-Sophie Ofrim

Telemarksveien er akterutseilt når det gjelder ladestasjoner for elbiler, for det skal godt gjøres å kjøre Telemarksveien fra Kristiansand til Seljord med elbil.

– Det er mange steder vi gjerne skulle bygd ladestasjoner og etterspørselen er stor. Prioriteringen skjer imidlertid etter instruks fra departementet, og Enova må følge departementets prioriteringer.  Så langt har prioriteringen vært det som i nasjonal transportplan er angitt som nasjonale transportkorridorer, forteller kommunikasjonsrådgiver i Enova, Daniel Milford Flathagen

Enova er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. De gir støtte til opprettelse av ladestasjoner langs norske veier.

– Målet er ladestasjoner med cirka 50 kilometers mellomrom i disse korridorene.  For Sørlandets vedkommende er det da snakk om E18 fra Kristiansand til Oslo og E39 fra Kristiansand til Trondheim. Telemarksveien, riksvei 41 er ikke inne i nåværende prioriteringer, sier Flathagen, og legger til:

– Men det er ikke noe i veien for at det bygges ladestasjoner uten hjelp og støtte fra Enova. Både kommuner, fylkeskommuner og private aktører kan ta initiativ og bygge så mye de vil, sier Flathagen.

Liten sjanse for satsing

Instruksen som Enova arbeider etter nå gjelder ut 2016.  Olje- og energidepartementer arbeider for tiden med ny instruks, men det er lite trolig at Telemarksveien blir prioritert før de nasjonale transportkorridorer er bedre elektrifisert.

Per juli 2016 er det registrert 24.952 ladbare hybrider og 81.251 elbiler i Norge. I Aust-Agder og Vest-Agder er det per 22. juni 2016 registrert henholdsvis 1.458 og 3.335 elbiler. For å full effekt av elbil må det være tilstrekkelig med ladepunkter, og i Norge er det nå omkring 7.000 steder hvor det går an å lade. Men altså ikke langs riksvei 41.

Arbeider med saken

Birkenesavisa har vært i kontakt med ordfører i Åmli, Reidar Saga (Ap), som forteller at det arbeides aktivt med saken i Åmli.

– Åmli har et nært samarbeid med Nissedal med tanke på å få opprettet ladestasjoner i området.  Vi ser jo at turister med elbil heller velger Setesdalen, som har fått på plass godt med ladestasjoner, fremfor Telemarksveien, som er umulig å forsere med elbil, sier han.

– Men det koster vel for mye til at en liten kommune i indre Agder kan klare det alene?

– En ladestasjon koster nærmere 500.000 kroner, og i Åmli har vi allerede satt av en del midler til formålet.  Fylkeskommunen har også sagt seg villig til å støtte etablering av ladestasjoner langs RV-41, så dette skal vi få til, sier Saga.

I Birkenes kommune har de også begynt å arbeid med saken.

– Det er egentlig ikke inne i forvaltningsplanen for Telemarksveien, men det arbeides med det i kommunen.  Men det koster penger, og det er ikke akkurat det Birkenes kommune har mest av.  Vi må prøve å få til et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og private – så det kommer, men jeg tør ikke si når, sier teknisk sjef Halvor Nes.