Har skrudd av i skoletida

FILMER FASADENE: To av de sju kameraene som overvåker Valstrand skole. I følge teknisk sjef har flere kameraer filmet også i skoletida, noe Datatilsynet mener det ikke er anledning til. Flere skilt viser klart og tydelig at området er overvåket, men skiltene Birkenesavisa har Fotografert inneholder ikke kontaktinformasjon om hvem som har ansvar lokalt for opptakene. Det vises kun til navnet på leverandøren av Systemet.

FILMER FASADENE: To av de sju kameraene som overvåker  Valstrand skole.  I følge teknisk sjef har flere kameraer filmet også i skoletida, noe Datatilsynet mener det ikke er anledning til.  Flere skilt viser klart og tydelig at området er overvåket, men skiltene Birkenesavisa har Fotografert inneholder ikke kontaktinformasjon om hvem som har ansvar lokalt for opptakene. Det vises kun til navnet på leverandøren av Systemet.

FILMER FASADENE: To av de sju kameraene som overvåker Valstrand skole. I følge teknisk sjef har flere kameraer filmet også i skoletida, noe Datatilsynet mener det ikke er anledning til. Flere skilt viser klart og tydelig at området er overvåket, men skiltene Birkenesavisa har Fotografert inneholder ikke kontaktinformasjon om hvem som har ansvar lokalt for opptakene. Det vises kun til navnet på leverandøren av Systemet.

KOMMUNALT. Etter at Birkenesavisa begynte å se på bruken av kameraovervåking på Birkeland har kommunen lagt om praksisen ved Valstrand og Birkeland skoler. Flere av de 15 kameraene har i flere år filmet også i skoletida.

Overvåkingskameraene ble plassert ut av teknisk kontor i forbindelse med byggeprosjektene som ble gjennomført for 4-5 år siden. Samtlige er plassert utendørs og overvåker fasadene. Årsaken til at de ble satt opp var uønskede enkeltepisoder, og formålet var å begrense hærverk og innbrudd.

– Kameraene ble satt opp for å forebygge, og det har virket. Vi har stort sett ikke hatt flere hendelser, så det er et virkningsfullt og effektivt tiltak, sier teknisk sjef Halvor Nes til Birkenesavisa.

Ikke greit

– Vi har gått gjennom rutinene som en direkte konsekvens av at Birkenesavisa har tatt opp saken, bekrefter Nes. Han forteller at kameraene noen plasser har stått på hele dagen, andre steder ikke fullt så lenge.
– Nå står de kun på etter skoletid. Vi ser at vi må sørge for at informasjon overføres ved bytte av personer og at det informeres jevnlig, sier Nes. Han synes ikke det er greit at kameraene har stått på ut over den tida de var tiltenkt.

Dette sier Datatilsynet:
Overvåking på skoler for å motvirke hærverk eller annen kriminalitet skal normalt avgrenses til perioder utenfor alminnelig skoletid. Dette gjelder både inne og ute på steder hvor elevene ferdes i sin skolehverdag, slik som skolegård, ganger, kantine eller klasserom. Elever og foresatte skal være godt informert om overvåkingen og når den skjer.

Les hele artikkelen i ukas papiravis. Der kan du også lese hvordan Sandnes og Stavanger forholdt seg til bruk av overvåkingskameraer på kommunens skoler.