Ønsker at bygda kjøper bygget

Det blir ikke noe ribbesalg på Herefoss i år. Men butikksalg kan det bli.

– For å sikre bygda fortsatt butikk inviterer vi innbyggerne til å kjøpe eiendommen, og leie den ut til nye kjøpmenn, sier Roy Michaelsen fra Merkur.

I slutten av måneden blir det derfor invitert til folkemøte på Herefoss. For 5.000 kroner kan interessenter kjøpe en andel av butikkbygget i bygda. Hensikter er å få ned leia som de nye butikkdriverne må betale.

– Butikken gikk godt før konkursen, og kundene gjorde en god jobb med å støtte den opp. Det var kun mangel på likviditet som gjorde at det gikk galt, for omsetninga var høyere enn tidligere år, sier Michaelsen til Birkenesavisa.

Det statlige Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge. Michaelsen har i høst hjulpet til på Herefoss, og slår fast at rimeligere leie må til for at butikkdrift skal være mulig i bygda.

– Får vi inn kapital fra bygdefolket trenger vi ikke ta opp så mye lån fra andre steder, og dermed trenger ikke leia bli så høy. Ingen skal bli millionærer av dette, men samtidig er risikoen for de som vil kjøpe andeler svært liten, sier han.

To interessenter ønsker å ta over butikkdrifta, men har signalisert at leia er for høy. Dersom bygdefolket kjøper bygget, er det opptil bygda å inngå en avtale med de nye driverne.

– I Agder og på Vestlandet er denne formen for eierskap ganske vanlig. Det er samme modell som på Engesland, og jeg har selv vært med på å etablere 18 slike aksjeselskap de 31 årene jeg har arbeidet i bransjen, sier Michaelsen.

For hver krone bygdefolket spytter inn i prosjektet, stiller Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en og en halv krone gjennom Merkur. Prisen på bygget, med ny butikkinnredning er satt til 1,7 millioner kroner.

– Jeg tror dette er en god løsning. I motsetning til dagens profesjonelle samvirker er disse bygdesamvirkene myntet på å få til et tilbud som ellers ikke ville sett dagens lys, sier han.

De aktuelle kandidatene for å drive butikken ønsker han ikke å si så mye om, men han opplyser at de stiller på folkemøtet 28. november. Der kommer også Birkenes sparebank, som til tross for å ha tapt penger på konkursen, er villig til å finansiere framtidas butikk på Herefoss.

– Dersom 70 husstander kjøper en andel på 5.000 kroner hver kan vi tilby butikken så gunstig leie at det er mulig for drifta å gå rundt. De siste åtte årene har man knapt lagt ned nærbutikker på Sørlandet, så dette er en utprøvd modell, sier Michaelsen.