Håper politikerne vil snu

Styreren i Herefoss barnehage har fortsatt tro på at politikerne vil snu og holde løftet fra 2010 om å bygge kommunal barnehage i Homlegardsheia. I motsatt fall vil konsekvensene for arbeidemiljøet bli store, frykter han.

Sammen med storparten av personalet satt styrer Steven Norum ringside da kommunestyreflertallet tirsdag kveld gikk inn for å hente inn private barnehageeiere til å bygge og drive den nye barnehagen i Homlegardsheia på Herefoss.
— Jeg var så skuffa at jeg bare gikk rett ut og kjørte rett hjem etterpå. Jeg måtte ha litt tid for meg sjøl, sier Norum. Han har selv lagt ned mange timers arbeid med planlegging av den nye barnehagen, og synes det er fryktelig trist at saken har tatt en slik vending.

Velvillige ansatte

— Det har vært en lang prosess. Barnehagen har gjort alt for å imøtekomme kommunens krav de siste to åra siden prosessen med å planlegge ny barnehage begynte. De ansatte har gått for lut og kaldt vann og vært ekstremt fleksible. Både faste og vikarer har stilt opp for at vi skulle kunne drive barnehage under disse kummerlige forholdene vi har her, forteller styreren. Han minner om at løftene fra politikerne om at det skulle bygges en kommunal barnehage var helt klare, og frykter konsekvensene av tirsdagens vedtak.
— Jeg vil presisere at jeg ikke er imot private barnehager, det er mange eksempler på private som driver godt, men jeg er bekymra for at det skal komme en privat aktør uten relasjon til bygda og der profitt er første prioritet. Det vil være vanskelig å drifte en barnehage i Herefoss med overskudd. Så går det ei stund, så ser de at det ikke går rundt økonomisk, så gir de opp. Da er det gode arbeidsmiljøet vi har brukt flere år på å bygge opp ødelagt, sier Norum. For det ligger i kortene at flere av dagens ansatte vil komme til å slutte dersom en privat aktør overtar barnehagedriften.
— Det tar noen år å bygge opp et godt arbeidsmiljø, men det tar bare et pennestrøk å bryte det ned, legger han til.

Frykter for arbeidsmiljøet

Flere av de ansatte deler styrerens frykt for rasering av det gode arbeidsmiljøet.
— Jeg synes vedtaket er idiotisk. Det kommer til å splitte personalgruppa her, og nå fungerer det veldig bra, sier Britt Solvang, pedagogisk leder på dispensasjon. Hun har jobbet i Herefoss barnehage i seks år. De tre første årene, før Norum tok over, jobbet hun under tre ulike styrere. Det ønsker hun ikke å oppleve igjen.
— Sånn det ser ut nå, vil mange slutte. Og det vil ikke bli lett for en privat aktør å få tak i folk. Da er vi tilbake til sånn det var før Steven kom, og det vil jeg ikke være med på, sier hun.
Fagarbeider Solfrid Kylland er både ansatt og mor, med en datter i barnehagen.
— Jeg er veldig skuffa og føler at litt av piffen er borte. En mister jo litt av tilliten til politikerne, sier Lylland, som har vanskelig for å se at en privat barnehage kan overleve i Herefoss.
— Da må kommunen overta, men da er arbeidsmiljøet ødelagt, sier også hun.