Ønsker å se på felles legevakt

Inngår avtale som koster 1,5 millioner kroner årlig.

Politikerne i tjenesteutvalget ga mandag aksept for å fortsette legevaktsavtalen med Kristiansand. På sikt ønsker derimot flere å se på om et samarbeid med Lillesand eller andre kan være lønnsomt.

– Jeg mener Lillesand kan være en aktuell samarbeidspartner, og jeg vet mange i kommunen heller vil kjøre til Arendal enn Kristiansand. Det hadde vært interessant å se på mulighetene for å dele inn kommunen i ulike soner, sier Jon Inge Holm (H).

I dagens avtale som nå fornyes betaler Birkenes kommune 301 kroner per innbygger for legevakttjenester hele døgnet. Totalt utgjør dette rundt 1,5 millioner kroner årlig, for avtalen som strekker seg ut 2019. Kristiansand tilbyr også en annen avtalemodell hvor kommunene betaler 145 kroner per innbygger for legevakttjenester kun på natta.

– De som kun betaler for natt har egen daglegevakt, slik Søgne og Songdalen har. Før hadde Lillesand og Birkenes en tilsvarende ordning, men den ble for krevende holde i gang, sier helse– og velferdssjef Anne Stapnes.

Hun mener det skal mye til for at to kommuner skal kunne drifte en legevakt sammen.

– Vi har ikke diskutert dette med Lillesand nå, men hvis det kommer en forespørsel derfra skal vi selvsagt se på saken, sier Stapnes.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!