Om K5 og fagre lovnader

Da nærmer det seg folkeavstemming om kommunereformen. Og jeg vil derfor kommentere noen av de momentene som gjør at jeg vil stemme mot K5 den 6. juni.

LESERBREV: Det mangler ikke på fagre ord i intensjonsavtalen til K5 hvor bla Kommunehuset på Birkeland fortsatt skal være fullt av aktivitet og grendeskolene er sikret evig liv. Men for å bruke forhandlingsutvalgets egne ord er intensjonsavtalen en fremforhandlet intensjon for hva den nye kommunen skal være, men den er ingen politisk plattform. Det er ingen grunn til å betvile alle gode intensjoner og selvfølgelig er det ingen politikere i Kristiansand som ønsker Birkenes vondt. Men det er mange kostbare lovnader i intensjonsavtalen, og det blir til slutt bystyret i Nye Kristiansand som skal gjøre prioriteringene. Birkenes har hatt 20% av medlemmene i forhandlingsutvalget. Men ved et eventuelt bystyrevalg til den nye kommunen i 2019, så har Birkenes under 5% av det totale stemmeantallet mot Kristiansand sine 75%. Det sier meg litt om hvor fokuset i den nye kommunen vil ligge den dagen det blir alvor, gode intensjoner til tross.

Et av de store mantraene i kommunereformen er at vi må bli store og robuste for å møte framtidas utfordringer. Det er vanskelig å spå eksakt om framtida. Men en ting kan vi si med rimelig sikkerhet, morgendagen vil være utfordrende og endringene vil komme tett. Og trendene er stadig klarere på at det er brukerens behov som skal settes i fokus. Og det viktigste da er at kommunene er smidige, tilpasningsdyktige og lett kan tilpasse seg nye løsninger. Så spørs det om en stor, tung og byråkratisk kommune kan være smidig? Jeg har gjennom mitt yrke hatt muligheten til å observere kommunene fra innsiden. Og ofte er små kommuner vel så kjappe til å tilpasse seg nye endringer som de store.

Så sier regjeringen at større kommuner vil gi økt lokaldemokrati. Dette er den biten som skurrer mest for meg. I Nye Kristiansand får vi økt antall lag i demokratiet med sine bydelsutvalg. Et bydelsutvalg skal rett nok ha noe beslutningsmyndighet lokalt og være en høringsinstans til kommunestyret i Nye Kristiansand. Men å si at dette gir mer lokaldemokrati enn i dag hvor vi har et eget kommunestyre for Birkenes sine innbyggere er kanskje å ta litt hardt i? Er det eksempelvis sannsynlig at kommunestyret i Nye Kristiansand vil fremme tunge innsigelser til en framtidig utbygging av vind eller vannkraft i Birkenes hvis det genererer gode inntekter til øvrige innbyggere i storkommunen?

Det er også blitt hevdet fra K5 – forkjempere at den enkelte privatperson i Birkenes vil spare penger dersom vi blir med i K5. Men det er en sannhet med modifikasjoner. På en del områder er Birkenes billigst slik det også framgår av informasjonsavisa som ble sendt ut tidligere i vår. Hvorvidt du taper eller vinner økonomisk på en kommunesammenslåing avhenger derfor av din livssituasjon.

Telefonundersøkelsen som ble presentert den 23. mai viser til at det er et knapt flertall på 3% for sammenslåing i Birkenes. Men dersom en leser rapporten fra Opinion, så ser en at usikkerheten i målingen kan være større enn 3%. Ergo så er den eneste sikre konklusjonen fra telefonundersøkelsen at det er svært jevnt for og imot i Birkenes og at vi ikke har fått noe klart svar på hva flertallet av innbyggerne ønsker. Derfor er det svært viktig at folk går til stemmeurnene den 6. juni for å gi oss politikere et bredere beslutningsgrunnlag. For ordens skyld, så vil undertegnede og resten av Senterpartiet respektere folkeavstemningen og stemme i tråd med den, uansett utfall.

 

Anders Snøløs Topland

Kommunestyremedlem Birkenes SP

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!