Bevar lokaldemokratiet

Bevar lokaldemokratiet – Birkenes som egen kommune.

LESERBREV: I en NTB melding opplyses følgende: «Lokaldemokratiet i Norge har nå fått et grunnlovfestet vern etter at et nødvendig flertall i Stortinget klarte å samle seg om en grunnlovsendring». Meldingen er gjengitt i Dagsavisen for få dager siden.

Flott!

I disse kommunestrukturtider er det jo nettopp det å bevare lokaldemokratiet som er hovedsaken.

Skal Birkenes innlemmes i Kristiansand eller skal vi fortsatt ha eget kommunestyre med tilhørende folkevalgte organer som formannskap, planutvalg, tjenesteutvalg m.fl. som sammensettes av lokalpolitikere fra små og større partier i egen kommune? La oss beholde den lokalpolitiske debatten!

Jeg ønsker å bidra til at vi beholder lokaldemokratiet – og jeg har stor tro på at folk i bygda vil si nei til en sammenslåing.

Nå er det 155 kommunestyremedlemmer i de såkalte K5 kommunene. Dette blir redusert til 77 – i første omgang. Rådhuset i kvadraturen blir hovedsetet.

Det kan ikke være noen fordel for de fleste innbyggerne i vår kommune som bor spredt på ca. 675 km2 – fra Eigeland og Drangsholt i sør til opp mot Himmelsyna i nord!

Og det viktigste – all forskning viser at innbyggerne er mest fornøyd med å bo i små og mellomstore kommuner.

6. juni avgjør vi i folkeavstemningen om Birkenes kommune skal bestå. Kommunestyret avgjør saken endelig 16.juni.

Det er ingen angrefrist.

Jeg gleder meg til å si nei til K5 og dermed si ja til Birkenes som egen kommune.

 

Jakob Olaus Mo

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!