Kraftig slagside?

FOTO: Kristiansand kommune

I Birkenes Avisa av 6. April leste jeg lederen som befatter seg med Informasjonsavisa «Nye Kristiansand» som ble utdelt til alle husstander i Birkenes.

LESERBREV: I 2. avsnitt står bla…….en propagandablekke……En slik betegnelse brukes i særs negativ anførsel og kan betegnes som dårlig journalistikk, denne uttalelsen har en psykologisk negativ effekt som leseren drar med seg ved lesing av hele lederen. Denne skrivemåten signaliserer at skribenten (redaktøren?) har en på forhånd negativ innstilling til det som Informasjonsavisen prøver å formidle – slike holdninger tjener ikke nøytraliteten som avisen bør ivareta.

At informasjonen i utdelt avis er stor sett positiv til K5 er grei nok, avisen prøver å markedsføre en ide som ordførerne er positive til og det er helt relevant. Den er politisk og egentlig ikke annet en valgskriftene fra politiske partier foran et valg. Så er det jo fritt for leseren å vurdere stoffet.

Når det er sagt så kan jeg gjerne tilføre at som beboer i Engesland – og som en gammel mann – føler jeg meg som plommen i egget her på bygda. Så kan jeg jo si at hele diskusjonen om sammenslåing kunne være meg helt likeglad fordi om den blir til eller ikke så berører den ikke min hverdag. Men – så enkelt er det ikke, fordi ved å ta den innstilling ville jeg vise stor egoisme. Da ville jeg ikke gjøre meg tanker om fremtiden for de yngre og barna her på bygda.

Etter et langt liv som forretningsmann har erfaring vist meg at samarbeid og sammenslåing – i de aller fleste tilfeller – resulterer i vekst og økonomisk fremgang.

Det er derfor å håpe at de unge som tenker på fremtid forstår at en sammenslåing av kommuner, er fremtiden. Man kan ikke stanse denne utviklingen, den vil skje uansett. Det er positiv, vi gamlinger ser det ofte ikke fordi vi har det jo greit – la meg håpe at de unge er med på å forstå og velge sin riktige fremtid.

 

Maarten Mager

Engesland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!