Ny kvinne på topp

RÅDMANN: Anne Stapnes har grunn til å smile over kommunens resultatregnskap for 2017.

Anne Stapnes har inntatt rådmannens kontor på kommunehuset.

Mandag forrige uke ble Anne Stapnes konstituert som rådmann i Birkenes. 51-åringen har vært rådmannens stedfortreder de siste fem åra, og er til daglig helse- og velferdssjef i kommunen. Stapnes forblir konstituert rådmann fram til nyttår, eller til ny rådmann er ansatt.

Samme dag som Stapnes inntok hennes gamle kontor, inntok tidligere rådmann Gro Anita Trøan tilsvarende kontor i Eigersund. Ifølge vestlandskommunens nettside har Trøan fått seg leilighet i Eigersund, og vil delvis pendle fra bopel i Stavanger der ektemannen arbeider som rådmann.

Med Stapnes opprykk blir det en midlertidig ledig plass i helse og velferd. Den fyller Bente Somdal opp fra 8. august. Somdal er til daglig assisterende kommunalsjef for samme tjenesteområde i Grimstad kommune.

Ny rådmann var på sakskartet til kommunestyret i begynnelsen av mai. Der ble det vedtatt en prosess med mål om å ansette ny rådmann i kommunestyret i september. Det er opprettet et ansettelsesutvalg med ordfører Anders Christiansen (Ap) i spissen som skal forbedre saken for politisk behandling.

– September blir nok for tidlig. Prosessen tar tid og jeg tror det er viktigere å sikre oss en forsvarlig prosess, enn en hurtig prosess, sier Christiansen.

For tiden er det utlyst fem rådmann-stillinger via NAV. To i Nord-Norge, én på både Øst- og Vestlandet, og én på Svalbard. Det er et eksternt firma som lyse ut stillinga, og ta hånd om rekrutteringsprosessen i tett samarbeid med kommunen. Ordføreren regner med at stillingsutlysninga snart blir offentliggjort.