Kutter ti årsverk

Inneværende år forsvinner ti årsverk i kommunen. Oppvekstsektoren står for syv av dem.

– Ved nyttår var vi 149 ansatte, og i løpet av året kutter vi fire årsverk i barnehage, og tre årsverk i skolen. Reduksjonen består av assistenter i skolen og vikarer i barnehager, sier oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen.

Totalt er det planlagt at oppvekstsektoren skal spare 4,4 millioner kroner. En del av dette skal spares ved å øke både antall pedagoger og samtidig antall barn per voksne i barnehagene.

– Målet er 6,25 barn per voksne. Ved å øke antall pedagoger er vi mindre sårbare for svingninger i antall barn, sier Knutsen.

Helse- og sosialsektoren er planlagt å spare mest av de tre kommunale områdene. 4,9 millioner skal etter administrasjonen forslag kuttes, og inneværende år forsvinner da 2,2 årsverk.

– I hjemmetjenesten har vi hatt litt mer kapasitet enn vi har bruk for, og vi skal ikke lenger leie inn folk unødvendig. Vår dyreste tjeneste er langtidsplasser på sykehjem, og her ser vi at noen som har fått plass kanskje ikke har behov for det, sier helse- og sosialsjef Anne Stapnes.

Forholdsvis mest er det teknisk sektor som skal kutte. De har minst budsjett, men kutter etter planen omtrent like mye som de to andre sektorene, nemlig 4,6 millioner kroner. I løpet av året skal 0,7 til 0,9 årsverk forsvinne fra sektoren.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!