Mindre til kulturen

SKJEMA: Kulturleder Wenche Flaa Eieland med skjema for kulturmidler. Til venstre Aud Hellen Bergland.

SKJEMA: Kulturleder Wenche Flaa Eieland med skjema for kulturmidler. Til venstre Aud Hellen Bergland. ARKIVFOTO

ROBEK-medlemskapet gir kutt i kulturmidler, men fortsatt er søknadsfristen 1. april.

– Lag og foreninger oppfordres til å søke om støtte til sin aktivitet, og de som driver barne- og ungdomsarbeid vil bli prioritert, sier kulturleder Wenche Flaa Eieland i Birkenes kommune.

I fjor økte politikerne tilskuddet til lokale lag og foreninger med 250.000 kroner. Ifølge retningslinjene for tilskuddene som kalles kulturmidler, skal de stimulere egenaktiviteten i det frivillige kulturliv.

– Denne økninga var meget gledelig for lag og foreninger, for de gjør en fantastisk innsats for å bidra til et godt lokalsamfunn, sier Eieland.

I år er situasjonen en helt annen. Kommunen er meldt inn i ROBEK, og tilskuddet krymper tilbake til sin vante størrelse.  Årets budsjett for kulturmidlene er tilbake til samme nivå som i 2010 og 2011, og det vil si 230.000 kroner.

Tall fra KOSTRA-rapporteringa viser at kommunen i alle år har brukt lite på kultur sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner, ifølge Eieland. Samtidig har kommunen siden 2012 redusert åpningstidene på biblioteket på Birkeland, og lagt ned filialene på Herefoss og Engesland.

– I tillegg til kulturmidlene til lag og foreninger, er det satt av en mindre pott til strøm og forsikringsutgifter i forbindelse med drift av grendehus. Barn og unge kan også søke om kulturstipend, sier Eieland.

Årets pott for kulturstipend er 20.000 kroner, mens grendehusmidlene er på 32.000 kroner.