Klarer vi oss alene?

Jeg har fulgt med på «debatten» rundt K5 en stund, og er fortsatt i tvil om hva jeg skal stemme.

LESERBREV: Men for å gå til poenget først som sist: Det er skremmende når en ser hva Birkenes kommune må spare årlig for å nå målet om balanse! Det er satt opp en besparelse årlig fremover på 13.mill i snitt, og da blir det jo spennende å se hva slags tjenester vi til slutt sitter igjen med i Birkenes.

For oss i utkanten, er bevaring av skole og barnehage helt avgjørende. Tror ikke en alenegang kan finansiere dette over tid ser det ut til. Kan se ut som at får en tilbud om sykehjemsplass i Søgne , eller Songdalen, må en bare være glad, da denne kommunen ikke kan opprettholde dagens tilbud etter dette sparetiltaket.

Det blir garantert større krav til hva som fortsatt skal være kommunale veier (Froland kommune krever 6 bebodde eiendommer på sine) , og det stopper ikke der. Maks eiendomsskatt på hytter & boliger, grendestuer privatiseres (dvs Grendelagene må selv stå for drift & vedlikehold), Ungdomsskolen på Engesland legges ned i perioden frem til 2020 etc.

Kan en unngå «ekteskap» når hverdagen kommer for Birkenes kommune?

 

Ingar Uldal

Herefoss

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!