Ti stemte første dag

Mandag startet forhåndsstemmingen i forbindelse med folkeavstemming om kommunesammenslåing.

– Første dag var ti personer innom kommunehuset for å forhåndsstemme. Jeg har inntrykk av at dette er folk som helt klart har bestemt seg for hva de mener om kommunesammenslåing, og som av praktiske grunner velger å forhåndsstemme, forteller Kari K. Birkeland tirsdag morgen.

Håper på stor deltakelse

Hun er valgstyresekretær og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av folkeavstemmingen i Birkenes 6. juni. Sammen med fem ansatte i kommunen bytter hun på å ha ansvaret for forhåndsstemmingen som startet mandag. På stemmeseddelen velgerne får kan de krysse av enten «ja», «nei» eller «vet ikke» til sammenslåing mellom kommunene Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Songdalen og Søgne.

– Jeg er ikke opptatt av hva folk stemmer, men jeg håper flest mulig velger å benytte seg av anledningen til å gi sin mening. Personer som ikke kan stemme på selve valgdagen vil ha flere muligheter til å levere stemmeseddel i forkant, sier hun.

Kun på Birkeland

Stemmelokalet i servicetorget holder åpent på hverdagene, og det vil også være langåpent torsdagen før valgdagen. Siste lørdag i mai og første lørdag i juni er det også mulig å forhåndsstemme. Man kan kun forhåndsstemme på Birkeland, mens på selve valgdagen 6. juni kan man også levere stemmeseddel på Herefoss og Engesland. Velgere som av ulike årsaker ikke har mulighet til å avgi stemme på kommunehuset, kan søke om å forhåndsstemme hjemme eller der de oppholder seg.

– Det er lagt til rette for stor valgdeltakelse og for at så mange som mulig benytter seg av stemmeretten, forteller Birkeland.

På skolebesøk

1. juni kommer også representanter fra kommunen til å holde infomøte på Valstrand skole.

– Jeg håper at vi både under forhåndsstemmingen og på selve valgdagen vil få se flere 16- og 17-åringer i stemmelokalene. Det er også de unges framtid dette gjelder, avslutter hun.