Ukas leder: Offensive herefossinger

RedaktørenDen fådelte skolen i Herefoss, som sammen med butikken og barnehagen regnes som selve livsnerven i bygda, har flere ganger vært foreslått nedlagt, men er blitt reddet av politikere som har lovet å bevare skolen den inneværende kommunestyreperioden.

Ettersom skole og oppvekst er budsjettområdet hvor Birkenes sliter mest med å få endene til å møtes, vil det overraske de fleste om ikke Herefoss skoles eksistens igjen blir tema i budsjettsammenheng. Det har selvfølgelig herefossingene innsett for lenge siden, og de har ikke til hensikt å sitte med hendene i fanget og se på at bygda deres tappes for viktige institusjoner.

Derfor har bygdefolket gitt styret i Herefoss Utvikling mandat til å utrede en eventuell overtakelse av skolen for å drive den videre i bygdas regi. I løpet av det neste året skal det utarbeides en rapport som forteller noe om viktige temaer som økonomi og pedagogikk knyttet til driften av en privatskole. Herefossingene gjør det samtidig klinkende klart at kommunal skole er prioritet nummer én.

Selv om vi er enige med bygdefolket i at det bør være det offentliges ansvar å sørge for at elever i grunnskolen – spesielt på barnetrinnet – får mulighet til å gå på skole i nærhet av hjemmet, støtter vi den offensive holdningen. Selv om enkelte tror det motsatte, er kommuneøkonomien i Birkenes fortsatt svært presset. Skolen i Herefoss vil derfor garantert bli utsatt for press igjen, og ved neste korsvei er det ikke sikkert kommunestyreflertallet finner muligheten til å skjerme den. Da kan det være lurt å ha plan B klar.

For skole må bygda ha, dersom den skal ha forhåpninger om å vokse i åra framover. Selv om Herefoss, med sin idylliske beliggenhet ved fjorden, med relativt kort vei til både Arendal og Grimstad, burde være attraktiv nok som bosted uten.

Under sist ukes folkemøte på skolen ble også bygdefolket oppfordret til å engasjere seg politisk. Den oppfordringen støtter vi fullt ut. Det er de siste årene lagt ned et betydelige ressurser, både kommunale og private, i arbeidet med å bevare og utvikle bygdene Herefoss og Vegusdal. Klare og tydelige representanter som kan tale utkantbygdenes sak vil være viktige for å videreføre dette arbeidet, uansett om Birkenes består som egen kommune eller ikke. Det er samtidig viktig å huske at den som velges inn i kommunestyret har et ansvar for en best mulig drift og utvikling av hele kommunen, ikke bare bygda en kommer fra.