Må ligge i front

Birkenes kommune må følge med på IKT – selv uten Kristiansand på laget.

Meningen var å opprinnelig å fokusere på interkommunalt samarbeid på IKT-området.  Men når det interkommunale samarbeidet ser ut til å gå mot slutten, er det mer naturlig å fokusere på IKT-utviklingen i kommunen.

Det er ikke mere enn omkring 30 år siden datamaskiner ble tatt i bruk, og for 30 år siden var det ikke på alvor.  Det er mange som med en tåre i øyekroken tenker tilbake på Commodore 64 og Packman.  Reklamen den gang gikk ut på at endelig skulle det kunne gå an å holde orden i fryseboksen.

Må ligge i front

Så kom den stasjonære PC – personal computer og World Wide Web.  Internettet har etter hvert fått en altomfattende anvendelse og ble i løpet av 1990-tallet et viktig hjelpemiddel for informasjonsspredning, kommunikasjon, handel, og forvaltning.  Nå er de fleste fortrolige med Facebook, Twitter, banktjenester og handel på internett, og det forventes at stat og kommune ikke bare følger med i utviklingen, men ligger i front hva utvikling angår.

Gjennom Knutepunkt Sørlandet og samarbeid mellom kommunene rundt Kristiansand er det utviklet samarbeid om elektroniske løsninger for kommunesektoren. Nå har imidlertid Kristiansand kommune vedtatt å si opp denne samarbeidsavtalen, hvilket om mulig gjør utfordringen på området enda større.

– Det er ikke lenger snakk om revolusjon på dataområdet, men en naturlig utvikling som vi må følge med på. Kommunenes sentralforbund – hvor alle norske kommuner er medlemmer har utviklet en digitaliseringsstrategi for kommunene, og denne prøver vi å følge.  Dessuten har vi vår egen strategiplan, som vi må prøve å gå videre med uten Kristiansands hjelpende hånd, sier teamleder kommunikasjon i Birkenes kommune, Aud Hellen Bergland.

Rask utvikling

Kommunenes databruk utvikles på flere områder.  Nylig ble en digital kartløsning presentert.  Det har resultert i at publikum, det være seg den lille mann eller den store utbygger kan sitte hjemme og søke om byggetillatelse.  Nettsidene til Birkenes kommune er allerede tilrettelagt med flere søknadsskjemaer. Man kan nå søke elektronisk om både barnehageplass, skjenkebevilling, avlastning og kulturmidler for å nevne noe.

– Utstrakt bruk åpner også for misbruk, så dette med personvern og gode, vanntette rutiner for behandling av sensitive opplysninger er høyt prioritert, forteller Bergland

– Hva er IKT-utfordringen akkurat for øyeblikket?

– Utfordringene står i kø, og utviklingen på området gir oss stadig nye muligheter og utfordringer. Det er utfordrende og krever kompetanse og ressurser for å holde de systemene vi allerede har implementert, ved like.  Dessuten er det utfordrende å implementere Facebook og andre sosiale medier i kommunale strategier.  Og så kommer det nye muligheter vi må forholde oss til, og der er uttrykket velferdsteknologi et sentralt begrep, sier Bergland.

Et søk på verdensveven viser at Wikipedia forteller at «velferdsteknologi er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.»

– Og så blir det utfordrende å gå videre uten Kristiansand kommune i førersete.  Det krever forholdsvis store ressurser å holde tritt med utviklingen på IKT-området.  Hvis Kristiansand ikke vil samarbeide med småkommunene i distriktet, kan det bli utfordrende å finne andre bærekraftige miljøer å samarbeide med.  Men vi har tre år på oss, sier IT og sikkerhetsansvarlig i Birkenes kommune Steinar Nørstebø.

Det er mange som hilser utviklingen på IKT-området velkommen, og denne bølgen av utvikling som åpner stadig nye muligheter, lar seg ikke stoppe.  Det er også de som advarer mot utviklingen.  Særlig innen eldreomsorg er det røster som holder fram at teknologi ikke kan erstatte ei hand å holde i.

Aud Hellen Bergland ønsker imidlertid å berolige innbyggerne ved å forsikre om at denne problemstillingen arbeides det med til stadighet. Og hun forsikrer også om at de som finner det vanskelig å bruke elektronisk søknadskjemaer selvfølgelig skal få all den hjelp de trenger på kommunehuset.

– Det er helt nødvendig å ta hensyn så ingen faller av når utviklingen går sin gang, sier Bergland.